Azartspēles

AZARTSPĒĻU LICENCĒŠANA

 Azartspeles shema

 

 Prasības azartspēļu organizēšanas licences saņemšanai:

1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētas kapitālsabiedrības pamatkapitāls nav mazāks par 1 400 000 euro;

2. Ārvalstu dalībnieku vai akcionāru daļa kapitālsabiedrības pamatkapitālā nepārsniedz 49 procentus. Šī prasība neattiecas uz Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstu ieguldītājiem (rezidentiem), kā arī uz gadījumiem, kad ārvalstu ieguldījumiem atšķirīgus noteikumus paredz Saeimas apstiprinātie starptautiskie līgumi;

3. Ne mazāk kā pusei no azartspēļu organizētāja padomes locekļiem, ja tāda attiecīgajā kapitālsabiedrībā ir izveidota, un valdes locekļiem ir jābūt Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstu nodokļu maksātājiem (rezidentiem);

4. Azartspēļu nodeva par azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu (tai skaitā par azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu, ja azartspēļu organizēšana notiek arī ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību) ir 427 000 euro.
Azartspēļu nodeva par azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu, ja azartspēļu organizēšana notiek tikai ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību (interaktīvās azartspēles), ir 200 000 euro
;

5. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt šādu licenci pieņem 90 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

 

Azartspēļu organizēšanas vietas licenci vai interaktīvo azartspēļu organizēšanas licenci var saņemt pēc tam, kad saņemta azartspēļu organizēšanas licence!!!

 

Iesniedzamie dokumenti azartspēļu organizēšanas vietas licences saņemšanai:

1. Pašvaldības atļauja organizēt azartspēles konkrētajās telpās;
Pašvaldības atļauja nav nepieciešama, ja kazino plāno atvērt četru vai piecu zvaigžņu viesnīcā;

2. Zemesgrāmatas nodalījuma noraksts, kas apliecina īpašuma tiesības uz telpām, kurās paredzēts organizēt azartspēles;

3. Ēkas stāva plāns, kur paredzēts atvērt azartspēļu organizēšanas vietu, norādot telpas, kurās tiks organizētās azartspēles;

4. Azartspēļu organizēšanas vietas attīstības plāns;

5. Informācija par azartspēļu organizēšanas vietas  atbildīgo personu (administratoru);

6. Izziņa, kas apliecina azartspēļu organizēšanas vietas atbilstību normatīvo aktu prasībām, kas ir spēkā uz sabiedriskajām ēkām un būvēm;

7. Valsts nodeva atkarībā no azartspēļu organizēšanas vietas Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli 2.pants

 

Iesniedzamie dokumenti interaktīvo azartspēļu organizēšanas licences saņemšanai:

1. Paredzētās interaktīvās azartspēles noteikumi;

2. Izziņa par Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērtu kontu, kuru izmanto savstarpējos norēķinos ar spēlētājiem;

3. Informācija par paredzēto interaktīvo azartspēļu organizēšanas sistēmu, un sertifikācijas institūcijas atzinumu, ka minētā sistēma atbilst likuma prasībām (27.03.2018. MK not.Nr.189);

4. Sertifikācijas institūcijas atbilstības pārkats par interaktīvo azartspēļu organizēšanā izmantojamās spēles programmas atbilstību likuma prasībām (27.03.2018 MK not.Nr.188);

5. Informācija par vietu, kur atradīsies spēles organizēšanai izmantojamā tehnika un par paredzētajiem drošības pasākumiem;

6. Informācija par fizisko personu datu aizsardzības pasākumiem;

7. Informācija par spēles organizēšanai izmantojamo interneta adresi;

8. Informācija par azartspēles atbildīgo personu.

 

Iesniedzamie dokumenti azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences saņemšanai:

1. Informācija par komersantu (azartspēļu pakalpojumu sniedzējs);

2. Attīstības plāns nākamajam darbības gadam;

3. Informācija par azartspēļu pakalpojumu radīšanas faktisko adresi;

4. Informācija par azartspēļu pakalpojumu sniedzēja kontaktpersonu.