Azartspēles

AZARTSPĒĻU LICENCĒŠANA

 

Prasības azartspēļu organizēšanas licences saņemšanai:

1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētas kapitālsabiedrības pamatkapitāls nav mazāks par 1 400 000 euro;

2. Ārvalstu dalībnieku vai akcionāru daļa kapitālsabiedrības pamatkapitālā nepārsniedz 49 procentus. Šī prasība neattiecas uz Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstu ieguldītājiem (rezidentiem), kā arī uz gadījumiem, kad ārvalstu ieguldījumiem atšķirīgus noteikumus paredz Saeimas apstiprinātie starptautiskie līgumi;

3. Ne mazāk kā pusei no azartspēļu organizētāja padomes locekļiem, ja tāda attiecīgajā kapitālsabiedrībā ir izveidota, un valdes locekļiem ir jābūt Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstu nodokļu maksātājiem (rezidentiem);

4. Azartspēļu nodeva par azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu (tai skaitā par azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu, ja azartspēļu organizēšana notiek arī ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību) ir 427 000 euro.
Azartspēļu nodeva par azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu, ja azartspēļu organizēšana notiek tikai ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību (interaktīvās azartspēles), ir 200 000 euro
;

5. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt šādu licenci pieņem 90 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

 

Azartspēļu organizēšanas vietas licenci var saņemt pēc tam, kad saņemta azartspēļu organizēšanas licence!!!

 

Iesniedzamie dokumenti azartspēļu organizēšanas vietas licences saņemšanai:

1. Pašvaldības atļauja organizēt azartspēles konkrētajās telpās;

2. Zemesgrāmatas nodalījuma noraksts, kas apliecina īpašuma tiesības uz telpām, kurās paredzēts organizēt azartspēles;

3. Ēkas stāva plāns, kur paredzēts atvērt azartspēļu organizēšanas vietu, norādot telpas, kurās tiks organizētās azartspēles;

4. Azartspēļu organizēšanas vietas attīstības plāns;

5. Informācija par azartspēļu organizēšanas vietas vadītāju (administratoru);

6. Izziņa, kas apliecina azartspēļu organizēšanas vietas atbilstību normatīvo aktu prasībām, kas ir spēkā uz sabiedriskajām ēkām un būvēm;

7. Valsts nodeva atkarībā no azartspēļu organizēšanas vietas Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli 2.pants

 

Iesniedzamie dokumenti interaktīvo azartspēļu organizēšanas licences saņemšanai:

1. Paredzētās azartspēles noteikumi;

2. Izziņa par Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērtu kontu, kuru izmanto savstarpējos norēķinos ar spēlētājiem;

3. Informācija par spēles organizēšanā izmantojamām programmām;

4. Neatkarīgas un starptautiski atzītas laboratorijas atzinums par programmas pārbaudes rezultātiem;

5. Informācija par vietu, kur atradīsies spēles organizēšanai izmantojamā tehnika un par paredzētajiem drošības pasākumiem;

6. Informāciju par fizisko personu datu aizsardzības pasākumiem;

7. Spēles organizēšanai izmantojamo interneta adresi;

8. Informāciju par azartspēles atbildīgo personu.