Bloķētās mājaslapas


Pamatojoties uz Azartspēļu un izložu likuma 1. panta trešo un sesto punktu, 2. panta pirmo daļu, 3. panta pirmo daļu, 46. panta otro daļu un 81. pantu, Elektronisko sakaru likuma 13.1 panta pirmo daļu, 19. panta pirmās daļas 22.punktu pieņemts lēmums ierobežot (bloķēt) piekļuvi šādām Latvijas Republikā nelicencētu interaktīvo azartspēļu organizētāju mājaslapām:

 

Informācija elekronisko sakaru komersantiem

 

 

 

Skatīt bloķēto tīmekļvietņu kontaktus - elektroniskā pasta adreses (.pdf formātā)
 
 
 
Personai nav atļauts piedalīties interaktīvajās azartspēlēs vai interaktīvajās izlozēs, kas Latvijas Republikā tiek organizētas bez Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas izsniegtas licences