Interaktīvo izložu organizēšanas licences saņemšanas nosacījumi

 

Interaktīvā izlozes ir valsts mēroga izloze, kurā spēlētājs var piedalīties, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumus. Latvijas Republikā interaktīvās izlozes organizē valsts akciju sabiedrība - “Latvijas Loto”.

 Interakt.Izloz.shema

1. Lai saņemtu licenci interaktīvo izložu organizēšanai, interaktīvās izlozes organizētājs iesniedz iesniegumu, kuram pievieno:

1.1.   informāciju par plānotajiem interaktīvo izložu veidiem un katras interaktīvās izlozes noteikumus;

1.2.   informāciju par kārtību, kādā var iegādāties biļetes vai aizpildīt kuponus, lai piedalītos interaktīvajās izlozēs;

1.3.   informāciju par paredzēto interaktīvo izložu organizēšanas sistēmu, tai skaitā par interaktīvo izložu organizēšanā izmantojamām interaktīvo izložu programmām (27.03.2018. MK not.Nr.189);

1.4.  sertifikācijas institūcijas atzinumu par interaktīvo izložu organizēšanas sistēmas pārbaudes rezultātiem (27.03.2018 MK not.Nr.188);

1.5.   informāciju par vietu, kur atradīsies interaktīvo izložu organizēšanai izmantojamā tehnika, un par paredzētajiem drošības pasākumiem;

1.6.   informāciju par fizisko personu datu aizsardzības pasākumiem;

1.7.   informāciju par interaktīvās izlozes organizēšanai izmantojamo interneta mājaslapu;

1.8.   informāciju par interaktīvo izložu atbildīgo personu. 

2. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par interaktīvo izložu organizēšanas licences izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt šādu licenci, pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. 

3. Izložu organizētājs pēc lēmuma saņemšanas par interaktīvo izložu organizēšanas licences izsniegšanu veic izložu nodevas apmaksu lēmumā norādītajā apmērā norādītajā Valsts kases norēķinu kontā.

Izložu nodeva par valsts mēroga izložu organizēšanas licences izsniegšanu ir 10 000 euro.

Izložu nodeva par interaktīvo izložu organizēšanu katru nākamo kalendāro gadu ir 10 000 euro. 

4. Pēc izložu nodevas apmaksas izložu organizētājam tiek izsniegta interaktīvo izložu organizēšanas licence.

 

 

VAS “Latvijas Loto”

 Latvijas loto logo2018

Uzņēmējsabiedrības nosaukums

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto”

Juridiskā adrese

Rīga, Meistaru iela 19/21, LV-1050

Tālrunis

67 213 813

Fakss

67 228 068

Licences Nr.

IL-01

Organizējamo azartspēļu veidi

Skaitļu izlozes un momentloterijas, interaktīvās izlozes  

WWW

www.latloto.lv   

e-pasta adrese

info@latloto.lv