Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas priekšniece Signe BIRNE

 

 

SBirne

 

Dzimusi 1962.gada 16.aprīlī, Jelgavā
Ģimenes stāvoklis: precējusies, dēls
Izglītība:  

1999-2001

Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte Sociālo zinātņu maģistra grāds Sabiedrības vadībā

1980-1984

Latvijas Valsts Universitātes Finansu un tirdzniecības fakultāte, Tirdzniecības ekonomikas specialitāte

1969-1980

Jelgavas 2.vidusskola (tagad Jelgavas Valsts Ģimnāzija)

Darba pieredze:

 

kopš 01.01.1998

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija,       priekšniece

01.01.1997-01.01.1998

Finanšu ministrija. Finanšu tirgus politikas departaments, direktore

01.07.1996-01.01.1997

Finanšu ministrija. Vērtspapīru departaments, direktore

01.07.1994-01.07.1996

Finanšu ministrija. Vērtspapīru departaments, direktora vietniece

01.10.1993-01.07.1994

Finanšu ministrija. Vērtspapīru departaments, nodaļas vadītāja

01.07.1984-01.10.1993

Jelgavas Tirdzniecības pārvalde, ekonomiste; plānu daļas priekšniece

Papildus apmācības:

 

1995.g. IV - V

“U.S. Securities and Exchange Commission” apmācības kurss Vašingtonā „Vērtspapīru tirgus attīstība un uzraudzība” - Sertifikāts

1996-1997 

Vairākkārtēji apmācības kursi Eiropas valstīs par likumdošanas harmonizāciju saskaņā ar ES Direktīvām, ko organizēja ES-PHARE un ES-TAIEX

Dažādi kursi

Saskarsme: psiholoģija un ētika; Interešu konflikts; Ierēdņu un valsts pārvaldes iestāžu darbinieku amatu novērtēšana un amatu kvalifikācijas kategoriju noteikšana; Psiholoģiskās aizsardzības mehānismi saskarsmē

2007; 2008

GLI (Gaming Laboratories International – Nīderlande) „Jaunāko tehnoloģiju attīstība un pielietojums” apmācību kursi azartspēļu uzraugiem

2007

AGI (Austrian Gaming Industries) apmācību kursa sertifikāts darbam ar Novomatic automātiem (Coolfire TM un CoolfireTM II bāze)

Cita informācija

GREF (Gaming Regulators European Forum) valdes     priekšsēdētāja (no 2008. līdz 2012.gadam)