Rekvizīti

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

Rekvizīti

Juridiskā adrese:

Smilšu iela 1, Rīga, LV-1050

Reģistrācijas Nr.

90000425793

Banka

Valsts kase

Kods

TRELLV22

Konts

LV55TREL2130054002000

Kontakinformācija

Adrese:

Stabu iela 18, Rīga, LV-1011

Darba laiks:

darba dienās no pl. 8.30 līdz 17.00

Tālrunis:

(+371) 67 504 955

E-pasts

pasts@iaui.gov.lv

E-Adrese

Ja izmanto, tad sūti mums uz e-Adresi