Iesniegums loterijas organizēšanai

  

 

Parastā saskaņošanas kārtība!

 

Paātrinātā saskaņošanas kārtība!