Kontroles Departaments

Kontroles departamenta galvenās funkcijas:

  1. Kontrolē izložu un azartspēļu, preču un pakalpojumu loteriju regulējošo normatīvo aktu ievērošanu Latvijas Republikas teritorijā;
  2. Uzrauga un kontrolē izložu, azartspēļu, preču un pakalpojumu loteriju organizēšanu, piedalās izlozēs;
  3. Veic kazino inkasācijas uzraudzību;
  4. Veic saskaņā ar izstrādātām vadlīnijām regulāras pārbaudes, lai izvērtētu, kā azartspēļu organizētāji izpilda Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasības,
  5. Apkopo un analizē informāciju par veiktajām pārbaudēm, to rezultātiem, kā arī izložu un azartspēļu, preču un pakalpojumu loteriju regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem un to iemesliem.