Atalgojums

Informācijā par izmaksāto atalgojumu iekļauta izmaksai aprēķinātā (neto) summa par konkrēto mēnesi.

Atalgojumā var tikt iekļautas piemaksas, pabalsti un citas vienreizējās izmaksas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam.