Par laimestu nodokli

Cienījamie izložu un azartspēļu spēlētāji!

 

Vēršam uzmanību, ka pamatojoties uz 2017.gada 22.novembrī Saeimas apstiprinātajiem grozījumiem likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, izložu un azartspēļu laimesta daļa, kura pārsniedz 3000 euro, ja laimests, kas pārsniedz 3000 euro, izmaksāts vienā reizē vai summējot visā azartspēles un izlozes organizēšanas vietas apmeklējuma laikā, tiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli 23% apmērā.
Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 15.panta 24.punkts

 

15.panta 24.punkts: “Ja maksātājs laimējis izložu vai azartspēļu laimestu, kas pārsniedz 3 000 euro, un tas izmaksāts vienā reizē vai, summējot visā azartspēles organizēšanas vietas apmeklējuma laikā, izložu vai azartspēļu laimesta daļai, kas pārsniedz 3 000 euro, bet nepārsniedz 55 000 euro, taksācijas gada laikā piemēro nodokļa likmi 23 procentu apmērā, bet izložu vai azartspēļu laimesta daļai, kas pārsniedz 55 000 euro, piemēro nodokļa likmi 31,4 procentu apmērā.”.

17.panta 10.punkts nosaka, ka ienākuma izmaksātājs ietur nodokli ienākuma izmaksas vietā un iemaksā to budžetā ne vēlāk kā ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša piektajā datumā.

Nodokļa maksātājs, neatkarīgi no ienākuma izmaksas vietā piemērotās nodokļa likmes, ienākumu no izložu un azartspēļu laimestiem iekļauj taksācijas gada deklarācijā un aprēķina nodokli rezumējošā kārtībā, piemērojot attiecīgajam gada ienākumu apmēram noteikto nodokļa likmi vai nodokļa likmes.

Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība.

 

Izņēmums ir Simtgades loterija, kurā gūtie laimesti netiek aplikti ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.
 
 
Valsts ieņēmumu dienesta metodika par iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanu azartspēļu un izložu laimestiem pieejama te https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/mm_par_laimestiem_tnd_lab.pdf 
 
  
 
 
 
 

  Papildus informāciju var saņemt atsūtot savus jautājumus uz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas elektroniskā pasta adresi – pasts@iaui.gov.lv