Rekvizīti soda naudas nomaksai

 

Saņēmējs: Valsts kase

Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919, Reģ. Nr.90000597275

Bankas BIC: TRELLV22

Konts: LV78TREL1060001019900