Inspekcijas piemērotās sankcijas par NILLTPFN likuma pārkāpumiem

 

2019. gads

 

1. Par brīdinājuma izteikšanu SIA “Bliks”, 02.04.2019.

 

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija ir 02.04.2019 pieņēmusi lēmumu izteikt brīdinājumu SIA “Bliks” par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTFN) normatīvo aktu prasību pārkāpumiem. SIA “Bliks” noteiktajā termiņā neiesniedza Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas risku novērtējumu. Lēmums ir stājies spēkā.

 

2. Par brīdinājuma izteikšanu SIA “viensviens.lv”, 05.04.2019.

 

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija ir 05.04.2019 pieņēmusi lēmumu izteikt brīdinājumu SIA “viensviens.lv” par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTFN) normatīvo aktu prasību pārkāpumiem. SIA “viensviens.lv” nebija veicis klienta izpēti sasniedzot 2000 euro klientu izpētes slieksni. SIA “viensviens.lv” tika uzlikts par pienākumu veikt pasākumus iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes uzlabošanai - pārskatīt un precizēt NILLTF politikas un procedūras. Lēmums ir stājies spēkā.

 

3. Par soda naudas uzlikšanu SIA “viensviens.lv”, 08.04.2019.

 

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija ir 08.04.2019 pieņēmusi lēmumu piemērot soda naudu SIA “viensviens.lv” 2000 eiro apmērā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTFN) normatīvo aktu prasību pārkāpumiem. SIA “viensviens.lv” nebija veicis noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējumu. Lēmums ir stājies spēkā.

 

4. Par soda naudas uzlikšanu SIA “NB”, 22.08.2019.

 

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija ir 22.08.2019 pieņēmusi lēmumu piemērot soda naudu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “NB” 52640,75 eiro apmērā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTPFN) normatīvo aktu prasību pārkāpumiem. SIA “NB” NILLTPFN izstrādātā iekšējā kontroles sistēmas klientu izpētes kārtība (procedūras) un faktiskā rīcība neatbilda NILLTPFN normatīvo aktu prasībām. SIA “NB” noteikti tiesiskie pienākumi - organizēt pasākumu kopumu, kas nodrošina konstatēto pārkāpumu un trūkumu klientu izpētē novēršanu.