Noslēgto līgumu arhīvs 2018

 Inspekcijas noslēgtie līgumi 2018. gadā
 
 

Līguma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs

Paziņojuma publikācijas datums iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā

Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līguma noslēgšanas datums

Līgumcena (EUR,bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

Noslēgtais līgums

 

Autostāvvietas pakalpojumi

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

EuroPark Latvia SIA

 

01.11.2018.

 

262,81/mēn.

 

 

Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei

 

 

Biroja mēbeļu, tehnikas,iekārtu un dokumentācijas pārvešana uz jaunām biroja telpām

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

APM Expres SIA

 

18.10.2018.

 

4545,45

 

Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei

 

 

Telpu Rīgā, Stabu ielā 18 noma

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Valsts nekustamie īpašumi VAS

 

05.10.2018.

 

2617,81/mēn

 

04.10.2028.

 

 

Telpu Rīgā, Stabu ielā 18 pielāgošana IAUI vajadzībām

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Valsts nekustamie īpašumi VAS

 

08.10.2018.

 

37190,08

 

15.10.2018.

 

Vienotās izložu un azartspēļu uzraudzības informācijas sistēmas jaunu moduļu izstrāde un esošo moduļu papildinājumi

 

IAUI 2018/01

 

22.06.2018.

 

 

18.06.2018.

 

EUSO SIA

 

02.07.2018.

 

33000,00

 

30.11.2018.

 

Līgums 

 

Vienotās azartspēļu automātu kontroles un uzraudzības sistēmas (AKUS) izstrāde

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

ME Solutions SIA

 

21.05.2018.

 

9950,00

 

31.07.2018.

 

 

Automatizētās lietvedības sistēmas uzturēšana, papildinājumu piegāde un ieviešana

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

DATORIKA SIA

 

15.05.2018.

 

200,00/mēn.

 

31.05.2019.

 

 

Autostāvvietas pakalpojumi

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

EuroPark Latvia SIA

 

01.03.2018.

 

279,59/mēn.

 

 

30.10.2018.

 

 

Informācijas tehnoloģiju konsultācijas pakalpojums saistībā ar azartspēļu spēlētāju lieguma reģistra izstrādi

 

-

 

-

 

-

 

ME Solutions SIA

 

27.02.2018.

 

4000,00

 

30.04.2018

 

 

IAUI nodarbināto personu veselības apdrošināšanas pakalpojumi

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle

 

22.02.2018.

 

9732,00

 

Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei

 

 

Datortehnikas, tās perifērijas iekārtu un ikdienas darbā izmantojamās programmatūras, tehniskā un sistēmas apkalpošana

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

ME Solutions SIA

 

08.01.2018.

 

315,00/mēn.

 

31.12.2018.

 

 

Telpu uzkopšanas pakalpojumi

 

-

 

 

-

 

-

 

 

Alviri SIA

 

02.01.2018.

 

333,06/mēn.

 

Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei

 

 

Interneta pakalpojumi  METRO

-

-

-

 

Lattelecom SIA

 

02.01.2018.

 

123,87/mēn..

 

01.01.2020.