Šogad noslēgtie līgumi

IAUI noslēgtie līgumi 2018. gadā (informācija aktualizēta 03.07.2018.)

 

Līguma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs

Paziņojuma publikācijas datums iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā

Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līguma noslēgšanas datums

Līgumcena (EUR,bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

Noslēgtais līgums

Vienotās izložu un azartspēļu uzraudzības informācijas sistēmas jaunu moduļu izstrāde un esošo moduļu papildinājumi

 

IAUI 2018/01

 

22.06.2018.

 

 

18.06.2018.

 

EUSO SIA

 

02.07.2018.

 

33000,00

 

31.11.2018.

 

Līgums  

 

Vienotās azartspēļu automātu kontroles un uzraudzības sistēmas (AKUS) izstrāde

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

ME Solutions SIA

 

21.05.2018.

 

9950,00

 

31.07.2018.

 

 

Automatizētās lietvedības sistēmas uzturēšana, papildinājumu piegāde un ieviešana

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

DATORIKA SIA

 

15.05.2018.

 

200,00/mēn.

 

31.05.2019.

 

 

Autostāvvietas pakalpojumi

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

EuroPark Latvia SIA

 

01.03.2018.

 

279,59/mēn.

 

 

31.12.2018.

 

 

Informācijas tehnoloģiju konsultācijas pakalpojums saistībā ar azartspēļu spēlētāju lieguma reģistra izstrādi

 

-

 

-

 

-

 

ME Solutions SIA

 

27.02.2018.

 

4000,00

 

30.04.2018

 

 

IAUI nodarbināto personu veselības apdrošināšanas pakalpojumi

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle

 

22.02.2018.

 

3841,74

 

02.03.2019.

 

 

Datortehnikas, tās perifērijas iekārtu un ikdienas darbā izmantojamās programmatūras, tehniskā un sistēmas apkalpošana

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

ME Solutions SIA

 

08.01.2018.

 

315,00/mēn.

 

31.12.2018.

 

 

Telpu uzkopšanas pakalpojumi

 

-

 

 

-

 

-

 

 

Alviri SIA

 

02.01.2018.

 

333,06/mēn.

 

31.12.2018.

 

 

Interneta pakalpojumi  METRO

-

-

-

 

Lattelecom SIA

 

02.01.2018.

 

123,87/mēn..

 

01.01.2020.

 

 

 
 
 

 

 

Līguma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs

Paziņojuma publikācijas datums iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā

Pieteikumu /piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena (EUR,bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektronisko informācijas pakalpojumu sniegšana

 

 

-

 

-

 

-

 

Latvian News Service SIA

 

864,00

 

 

31.12.2017.

 

IAUI automašīnas mazgāšanas un tīrīšanas pakalpojumi

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Auto Rings SIA

 

Saskaņā ar pakalpojumu cenrādi

 

 

01.02.2018.

 

Datortehnikas, tās perifērijas iekārtu un ikdienas darbā izmantojamās programmatūras, tehniskā un sistēmas apkalpošana

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

ME Solutions SIA

 

315,00/mēn.

 

31.12.2017.

 

Pasta pakalpojumi

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Latvijas Pasts VAS

 

Saskaņā ar  Latvijas Pasta pakalpojumu tarifiem

 

 

31.12.2017.

 

IAUI nodarbināto personu veselības apdrošināšanas pakalpojumi

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle AAS

 

3834,00

 

02.03.2018.

 

IAUI 2012.-2014.g. pastāvīgi glabajamo un ilgstoši glabājamo dokumentu

aprakstīšana ,  atbilstoši Latvijas Republikas normativo aktu prasībām

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Latvijas Nacionālais arhīvs

 

Saskaņā ar Latvijas Nacionālā arhīva publisko

maksas pakalpojumu cenrādi

 

 

15.12.2017. vai līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei

 

 

Programmatūras Azartspēlu tīmekļa vietņu satura uzskaites un analīzes  rīka

uzturēšanas un tehniskā atbalsta pakalpojumi

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

EUSO SIA

 

 

6660,00

 

30.03.2020.

 

Programmatūras  Vienotās Azartspēļu

Informācijas  sistēmas uzturēšanas un tehniskā atbalsta pakalpojumi

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

EUSO SIA

 

 

8100,00

 

30.03.2020.

 

Dienesta vieglā pasažieru transportlīdzekļa  noma

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Pilna servisa līzings SIA

 

 

6810,00

 

02.04.2019.vvai līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei

 

 

Mobilais internets

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Latvijas Mobilais Telefons SIA

 

Saskaņā ar LMT pakalpojumu tarifiem

 

 

Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei

 

 

Mobilais internets

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Latvijas Mobilais Telefons SIA

 

Saskaņā ar LMT pakalpojumu tarifiem

 

 

Līdz pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei

 

 

Mobilo sakaru pakalpojumi

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

BITE Latvija SIA

 

5,37/ mēn.

 

Uz nenoteiktu laiku

 

 

Vienotās azartspēlu un izložu uzraudzības informācijas sistēmas jaunas funkcionalitātes izstrāde

 

 

IAUI 2017/01

 

20.06.2017.

 

05.07.2017.