Spēļu programmu un automātu sertifikācija

Azartspēļu un izložu likuma 4.pants paredz, ka Latvijas Republikā drīkst uzstādīt un ekspluatēt azartspēļu automātus un iekārtas, kā arī spēļu automātu spēles programmas, kas ir reģistrētas, sertificētas un marķētas. Sertificēt azartspēļu automātus, iekārtas un spēļu automātu spēles programmas drīkst laboratorijas, kuras saņēmušas attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas iestādes izsniegtu akreditācijas sertifikātu par tiesībām veikt testēšanu un sertifikāciju attiecīgajā jomā.
 
 
Inspekcijā reģistrēto azartspēļu programmu saraksts
Inspekcijā reģistrēto azartspēļu iekārtu saraksts
 
 
Kontakttālrunis jautājumos par atbilstības sertifikātiem: 67 504 950