Trauksmes celšana

 

2019. gada 1. maijā stājās spēkā Trauksmes celšanas likums ar mērķi veicināt, lai sabiedrības interesēs tiek celta trauksme par pārkāpumiem, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, nodrošinot trauksmes cēlēju pienācīgu aizsardzību.

  TrauksmesCeleji

Ko nozīmē celt trauksmi?

 

Tā ir personas rīcība sabiedrības interesēs par šādu veidu pārkāpumiem: 

1) amatpersonu bezdarbību, nolaidību vai dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu;
2) korupciju;
3) krāpšanu;
4) publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu;
5) izvairīšanos no nodokļu samaksas;
6) sabiedrības veselības apdraudējumu;
7) pārtikas drošības apdraudējumu;
8) būvniecības drošības apdraudējumu;
9) vides drošības apdraudējumu;
10) darba drošības apdraudējumu;
11) sabiedriskās kārtības apdraudējumu;
12) cilvēktiesību pārkāpumu;
13) pārkāpumu publisko iepirkumu jomā;
14) pārkāpumu finanšu un kapitāla tirgus sektorā;
15) konkurences tiesību pārkāpumu.

 

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā trauksmes cēlēju ziņojumu iesniegšanai ir izveidota elektroniskā pasta adrese trauksme@iaui.gov.lv. Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt arī pa pastu, uz aploksnes norādot “Trauksmes cēlēja ziņojums”.

 

Trauksmes cēlēja ziņojumu ieteicams sagatavot, aizpildot Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu. Kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos ir Juridiskā departamenta direktors Jānis Ungurs, tālr. 67504952

  

Detalizēta informācija par trauksmes celšanas jautājumiem ir pieejama Valsts kancelejas – trauksmes cēlēju kontaktpunkta – mājaslapā www.trauksmescelejs.lv .