Definīcijas un jēdzieni par azartspēļu neto ieņēmumiem

Spēļu zāle ir azartspēļu organizēšanas vieta, kas ēkas tehniskās inventarizācijas plānā atzīmēta kā konstruktīvi nodalīta atsevišķa telpa vai vairākas savstarpēji saistītas telpas, kurās ir uzstādīti un tiek ekspluatēti vismaz 20 azartspēļu automāti.

Kazino ir azartspēļu organizēšanas vieta, kas ēkas tehniskās inventarizācijas plānā atzīmēta kā konstruktīvi nodalīta atsevišķa telpa vai vairākas savstarpēji saistītas telpas, kuras ir īpaši iekārtotas spēļu automātu, ruletes (cilindriskās spēles), kāršu un kauliņu spēļu organizēšanai un kurās ir uzstādīti vismaz:

1) desmit spēļu galdi, ja kazino atrodas Rīgā;

2) pieci spēļu galdi, ja kazino atrodas ārpus Rīgas.

Bingo zāle ir azartspēļu organizēšanas vieta, kas ēkas tehniskās inventarizācijas plānā atzīmēta kā konstruktīvi nodalīta atsevišķa telpa vai vairākas savstarpēji saistītas telpas, kurās organizē bingo.

Totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vieta ir azartspēļu organizēšanas vieta, kas ēkas tehniskās inventarizācijas plānā atzīmēta kā telpa vai telpas daļa, kur pieņem likmes totalizatoram vai derībām.

Par azartspēļu organizēšanu ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību uzskatāma tādu azartspēļu organizēšana, kurās to dalībnieki kādu no dalībai šajās spēlēs nepieciešamajām darbībām veic vai var veikt, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību. (Interaktīvās azartspēles)

 

Azartspēļu automātu neto ieņēmumi ir saņemtās likmes, no kurām atskaitīti izmaksātie laimesti.

Kazino darbības neto ieņēmumi ir ieņēmumi, kas atbilst kazino inkasācijas rezultātam noteiktā laika posmā.

Bingo spēles organizēšanas neto ieņēmumi ir bingo kartīšu par realizāciju saņemtā summa, no kuras atskaitīti izmaksātie laimesti.

Totalizatora organizēšanas neto ieņēmumi ir saņemtās likmes, no kurām atskaitīti izmaksātie laimesti.

Interaktīvo azartspēļu (spēļu automāti, kazino, totalizators) neto ieņēmumi ir iemaksāto dalības maksu kopsumma, no kuras atskaitīti izmaksātie laimesti.

 

 

Avots:
Azartspēļu un izložu likums 
Likums "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli
Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumi Nr.1043 "Azartspēļu un izložu organizācijas vienotā grāmatvedības uzskaites kārtība"