Statistikas datu publicēšana par azartspēlēm

Datu aktualizēšana
 
par 2020. gada 1.cet. - 30.04.2020.
par 2020. gada 2.cet. - 31.07.2020.
par 2020. gada 3.cet. - 30.10.2020.
par 2020. gada 4.cet. - 29.01.2021.