Statistikas datu publicēšana par azartspēlēm

Datu aktualizēšana
 
par 2019. gada 1.cet. - 08.05.2019.
par 2019. gada 2.cet. - 02.08.2019.
par 2019. gada 3.cet. - 15.11.2019.
par 2019. gada 4.cet. - 03.02.2020.