Izlozes

VAS Latvijas Loto

Azartspēļu un Izložu likuma 63.panta pirmā daļa: Valsts mēroga izlozes organizē valsts kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder valstij un kuras akcijas nav atsavināmas un privatizējamas, - valsts akciju sabiedrība "Latvijas Loto".