Definīcijas un jēdzieni

Neto apgrozījums ir realizācijas kopsumma, ko veido izlozes biļetes nomināla vērtības un pārdoto izlozes biļešu skaita reizinājums, kā arī kuponu kvīšu realizācijas summa.