Statistikas datu publicēšana par izlozēm

Datu aktualizēšana
 
par 2019. gada 1.cet. - 03.06.2019.
par 2019. gada 2.cet. - 02.09.2019.
par 2019. gada 3.cet. - 02.12.2019.
par 2019. gada 4.cet. - 01.03.2020.