Statistikas datu publicēšana par izlozēm

Datu aktualizēšana
 
par 2018. gada 1.cet. - 01.06.2018.
par 2018. gada 2.cet. - 03.09.2018.
par 2018. gada 3.cet. - 03.12.2018.
par 2018. gada 4.cet. - 01.03.2019.