Ziņojuma veidlapa izlozēm

Ministru Kabineta 2018. gada 6. janvāra noteikumi Nr.7 “Kārtība, kādā iesniedzams ziņojums par azartspēļu un izložu organizēšanu”   un 2. pielikums    
 
 
Ziņojuma iesniegšana elektroniski Vienotajā izložu un azartspēļu uzraudzības informācijas sistēmā