Par preču vai pakalpojumu loterijām

Preču un pakalpojumu loteriju likuma 1.panta pirmā daļa: preču loterija — spēle, kurā dalībnieki piedalās, veicot preču pirkumu, bet nemaksājot dalības maksu.
 
Preču un pakalpojumu loteriju likuma 1.panta otrā daļa: pakalpojumu loterija — spēle, kurā dalībnieki piedalās, noslēdzot pakalpojuma līgumu, bet nemaksājot dalības maksu.