Statistikas datu publicēšana par preču un pakalpojumu loterijām

Datu aktualizēšana
 
par 2018. gada 1.cet. - 07.05.2018.
par 2018. gada 2.cet. - 31.07.2018.
par 2018. gada 3.cet. - 31.10.2018.
par 2018. gada 4.cet. - 01.03.2019.