Statistikas datu publicēšana par preču un pakalpojumu loterijām

Datu aktualizēšana
 
par 2021. gada 1.cet. - 30.04.2021.
par 2021. gada 2.cet. - 30.07.2021.
par 2021. gada 3.cet. - 29.10.2021.
par 2021. gada 4.cet. - 28.01.2022.