Statistikas dati par Preču un Pakalpojumu Loterijām

Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas statistika no 2004. – 2017. gadam
 

 

Izsniegtas atļaujas

(>500 LVL)

(>720 EUR)

(skaits)

Izsniegti apstiprinājumi

(<500 LVL)

(<720 EUR)

(skaits)

Kopā

(skaits)

t.sk.,

preses izdevumu loterijas

(skaits)

Laimestu fonds kopā

(EUR)

Loterijas ar nodevu

(skaits)

Laimestu fonds, apliekamais

(EUR)

Valsts nodeva

(EUR)

2004

180

796

976

463

2 016 529,50

180

1 878 885,55

469 721,39

2005

251

905

1156

558

2 804 996,74

251

2 498 915,77

624 728,94

2006

291

838

1129

771

1 766 121,14

207

1 442 129,87

360 532,47

2007

242

835

1077

675

1 780 161,15

175

1 363 109,77

340 777,80

2008

274

905

1179

845

1 629 912,61

189

1 176 949,59

294 237,40

2009

249

885

1134

743

1 534 037,80

161

1 019 779,91

254 285,87

2010

219

818

1037

629

1 530 874,90

169

1 201 646,97

302 473,80

2011

233

591

824

370

1 362 961,94

170

952 136,64

257 290,62

2012

243

582

825

402

1 972 362,22

174

1 565 645,47

390 119,35

2013

230

657

887

468

1 688 064,33

170

1 310 029,65

341 276,81

2014

247

644

891

481

1 543 168,14

180

1 221 696,13

307 558,89

2015

269

646

915

451

1 717 209,05

225

1 423 744,37

357 585,47

2016

274

604

878

383

1 951 215,30

234

1 586 853,22

398 870,57

2017

675

-

675

198

1 831 979,48

476

1 680 406,36

399 323,26


 
 
 
Preču un pakalpojumu loterijas ceturkšņu griezumā (.docx)
 

 

Rādītāji

2017. 1.cet.

2017. 2.cet.

2017. 3.cet.

2017. 4.cet.

2018. 1.cet.

2018. 2cet.

2018. 3.cet.

2018. 4.cet.

1.

Izsniegtas atļaujas pavisam

178

187

151

159

138

208

160

139

1.1.

preses izdevumu loterijas

67

41

39

51

31

51

36

50

2.

Izsniegtas paātrināti (no visām)

90

143

118

123

104

162

127

105

3.

Laimestu fonds kopā (euro)

444 807,99

663 761,87

375 167,50

348 242,12

333 135,81

493 501,34

453 561,82

317 934,24

4.

Loterijas ar nodevu

110

146

111

109

107

156

101

88

5.

Laimestu fonds apliekamais (euro)

413 336,80

631 505,47

331 543,75

304 020,34

316 033,27

466 240,99

433 149,35

272 857,68

6.

Valsts nodeva (euro)

79 739,03

155 447,30

96 847,74

67 289,19

92 054,43

128 350,37

114 771,94

69 022,02

 
 
 

 

Rādītāji

2017. 1.cet.

2017. 2.cet.

2017. 3.cet.

2017. 4.cet.

2018. 1.cet.

2018. 2cet.

2018. 3.cet.

2018.4.cet.

1.

Izsniegtas atļaujas pavisam

178

187

151

159

138

208

160

139

1.1.

preses izdevumu loterijas

67

41

39

51

31

51

36

50

2.

Izsniegtas paātrināti (no visām)

90

143

118

123

104

162

127

105

3.

Laimestu fonds kopā (euro)

444 807,99

663 761,87

375 167,50

348 242,12

333 135,81

493 501,34

453 561,82

317 934,24

4.

Loterijas ar nodevu

110

146

111

109

107

156

101

88

5.

Laimestu fonds apliekamais (euro)

413 336,80

631 505,47

331 543,75

304 020,34

316 033,27

466 240,99

433 149,35

272 857,68

6.

Valsts nodeva (euro)

79 739,03

155 447,30

96 847,74

67 289,19

92 054,43

128 350,37

114 771,94

69 022,02