Statistikas dati par Preču un Pakalpojumu Loterijām

 
 
Preču un pakalpojumu loterijas ceturkšņu griezumā (.pdf)
  
 
PPL 2021Q1
 
 

 

Rādītāji

2017. 1.cet.

2017. 2.cet.

2017. 3.cet.

2017. 4.cet.

2018. 1.cet.

2018. 2cet.

2018. 3.cet.

2018.4.cet.

1.

Izsniegtas atļaujas pavisam

178

187

151

159

138

208

160

139

1.1.

preses izdevumu loterijas

67

41

39

51

31

51

36

50

2.

Izsniegtas paātrināti (no visām)

90

143

118

123

104

162

127

105

3.

Laimestu fonds kopā (euro)

444 807,99

663 761,87

375 167,50

348 242,12

333 135,81

493 501,34

453 561,82

317 934,24

4.

Loterijas ar nodevu

110

146

111

109

107

156

101

88

5.

Laimestu fonds apliekamais (euro)

413 336,80

631 505,47

331 543,75

304 020,34

316 033,27

466 240,99

433 149,35

272 857,68

6.

Valsts nodeva (euro)

79 739,03

155 447,30

96 847,74

67 289,19

92 054,43

128 350,37

114 771,94

69 022,02