1. Azartspēļu organizētājs kazino, spēļu zāles, bingo zāles, totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licenci var saņemt pēc tam, kad saņemta azartspēļu organizēšanas licence.
 2. Lai saņemtu kazino, spēļu zāles, bingo zāles, totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licenci, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā iesniedz iesniegumu, kuram pievieno:
  1. Pašvaldības atļauju organizēt azartspēles konkrētajās telpās;
   Pašvaldības atļauja nav nepieciešama, ja kazino plāno atvērt četru vai piecu zvaigžņu viesnīcā.
  2. Zemesgrāmatas nodalījuma norakstu, kas apliecina īpašuma tiesības uz telpām, kurās paredzēts organizēt azartspēles;
  3. Ēkas stāva plānu, kur paredzēts atvērt azartspēļu organizēšanas vietu, norādot telpas, kurās tiks organizētas azartspēles;
  4. Azartspēļu organizēšanas vietas attīstības plānu;
  5. Informāciju par azartspēļu organizēšanas vietas atbildīgo personu (administratoru), (nav jāiesniedz totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas licences saņemšanai);
  6. Izziņu, kas apliecina azartspēļu organizēšanas vietas atbilstību normatīvo aktu prasībām, kas ir spēkā uz sabiedriskajā ēkām un būvēm, (nav jāiesniedz totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas licences saņemšanai).
 3. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par azartspēļu organizēšanas vietas licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt šādu licenci pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
 4. Azartspēļu organizētājs pēc lēmuma saņemšanas par azartspēļu organizēšanas vietas licences izsniegšanu veic azartspēļu nodevas apmaksu lēmumā norādītajā apmērā un noteiktajā termiņā norādītajā Valsts kases norēķinu kontā.
  • Azartspēļu nodeva par kazino licences izsniegšanu ir 30 000 euro;
  • Azartspēļu nodeva par spēļu zāles licences izsniegšanu ir 4 500 euro;
  • Azartspēļu nodeva par bingo zāles licences izsniegšanu ir 4 500 euro;
  • Azartspēļu nodeva par totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licences izsniegšanu ir 2 000 euro.
 5. Pēc azartspēļu nodevas apmaksas azartspēļu organizētājam tiek izsniegta azartspēļu organizēšanas vietas licence.
 6. Katru gadu līdz datumam, kāds norādīts lēmumā par azartspēļu organizēšanas vietas licences izsniegšanu, azartspēļu organizētājam jāveic azartspēļu organizēšanas vietas licences pārreģistrācija.
 7. Licences pārreģistrācijai iesniedz iesniegumu (vienu mēnesi pirms pārreģistrācijas termiņa beigām) un konkrētās azartspēļu organizēšanas vietas attīstības plānu nākamajam darbības gadam.
 8. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par azartspēļu organizēšanas vietas licences pārreģistrāciju vai atteikumu pārreģistrēt šādu licenci pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
 9. Azartspēļu organizētājs pēc lēmuma saņemšanas par azartspēļu organizēšanas vietas licences pārreģistrāciju veic azartspēļu nodevas apmaksu lēmumā norādītajā apmērā un noteiktajā termiņā norādītajā Valsts kases norēķinu kontā.
  • Azartspēļu nodeva par kazino licences pārreģistrāciju ir 30 000 euro;
  • Azartspēļu nodeva par spēļu zāles licences pārreģistrāciju ir 4 500 euro;
  • Azartspēļu nodeva par bingo zāles licences pārreģistrāciju ir 4 500 euro;
  • Azartspēļu nodeva par totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licences pārreģistrāciju ir 2 000 euro;
 10. Pēc azartspēļu nodevas apmaksas azartspēļu organizētājam tiek izsniegta azartspēļu organizēšanas vietas licence nākamajam darbības gadam.