Latvijas Republikā valsts mēroga izložu organizēšanas monopols pieder valstij. Valsts mēroga izlozes organizē valsts kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder valstij un kuras akcijas nav atsavināmas un privatizējamas, - valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto”.

Valsts mēroga izlozes organizēšanas licences saņemšanas shēma
 1. Lai saņemtu valsts mēroga izlozes organizēšanas licenci, izlozes organizētājs, iesniedz iesniegumu, kuram pievieno:
  1. Paredzētās izlozes noteikumus;
  2. Paredzēto ieņēmumu un izdevumu aprēķinu;
  3. Informāciju par izlozes atbildīgo personu.
 2. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par valsts mēroga izlozes organizēšanas licences izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt šādu licenci, pieņem 90 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
 3. Izložu organizētājs pēc lēmuma saņemšanas par valsts mēroga izložu organizēšanas licences izsniegšanu veic izložu nodevas apmaksu lēmumā norādītajā apmērā norādītajā Valsts kases norēķinu kontā.
  • Izložu nodeva par valsts mēroga izložu organizēšanas licences izsniegšanu ir 14 230 euro.
  • Izložu nodeva par valsts mēroga momentloterijas licences izsniegšanu ir 1 000 euro.
 4. Pēc izložu nodevas apmaksas izložu organizētājam tiek izsniegta valsts mēroga izlozes organizēšanas licence.
 5. Katru gadu līdz datumam, kāds norādīts lēmumā par valsts mēroga izlozes organizēšanas licences izsniegšanu, izložu organizētājam jāveic valsts mēroga izlozes organizēšanas licences pārreģistrācija.
 6. Licences pārreģistrācijai iesniedz iesniegumu (vienu mēnesi pirms pārreģistrācijas termiņa beigām), kuram pievieno:
  1. Paredzētās izlozes noteikumus;
  2. Paredzēto ieņēmumu un izdevumu aprēķinu;
  3. Informāciju par izlozes atbildīgo personu.
 7. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par valsts mēroga izlozes organizēšanas licences pārreģistrāciju vai par atteikumu pārreģistrēt šādu licenci, pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
 8. Izložu organizētājs pēc lēmuma saņemšanas par valsts mēroga izložu organizēšanas licences pārreģistrāciju veic izložu nodevas apmaksu lēmumā norādītajā apmērā norādītajā Valsts kases norēķinu kontā.
  • Izložu nodeva par valsts mēroga izložu organizēšanas licences pārreģistrāciju ir 14 230 euro.
  • Izložu nodeva par valsts mēroga momentloterijas licences pārreģistrāciju – nav.  Izložu organizētājs maksā izložu nodevu par katras jaunas valsts mēroga momentloterijas biļešu sērijas izdošanu – 720 euro.
 9. Pēc izložu nodevas apmaksas izložu organizētājam tiek izsniegta valsts mēroga izložu organizēšanas licence nākamajam darbības gadam. 

Latvijas Loto

Valsts mēroga izlozes organizē valsts kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder valstij un kuras akcijas nav atsavināmas un privatizējamas.
Skatīt vairāk