Būtiskas izmaiņas Preču un pakalpojumu loteriju likumā no 2017.gada!

Preču loterija - spēle, kurā dalībnieki piedalās, veicot preču pirkumu, bet nemaksājot dalības maksu.

Pakalpojumu loterija - spēle, kurā dalībnieki piedalās, noslēdzot pakalpojuma līgumu, bet nemaksājot dalības maksu.

Kas jāņem vērā konkursu, izložu un loteriju rīkotājiem un dalībniekiem?

Lai noskaidrotu vai Jūsu plānotā akcija ir uzskatāma par preču vai pakalpojumu loteriju, ir jāatbild uz dažiem jautājumiem:

Vai plānotā akcija ir uzskatāma par preču vai pakalpojumu loteriju

Svarīgi!

Aizliegts organizēt preču vai pakalpojumu loterijas, kurās personas var piedalīties, spēlējot azartspēles, kā arī nopērkot alkoholiskos dzērienus (tai skaitā alu), tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes tvertnes, zāles un enerģijas dzērienus.

Preču vai pakalpojumu loterijas laimests nevar būt piedalīšanās azartspēlēs, kā arī alkoholiskie dzērieni (tai skaitā alus), tabakas izstrādājumi, augu smēķēšanas produkti, elektroniskās smēķēšanas ierīces un elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes tvertnes, zāles un enerģijas dzērieni.