Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, darbības nodrošināšanas vajadzībām, no VAS „Valsts nekustamie īpašumi” nomā nekustamā īpašuma daļu Smilšu ielā 1 (kadastra Nr. 0100 006 0025, ēkas ar kadastra apzīmējumu 01000060025002, telpu grupas 01000060025002002) ar kopējo platību 264,02 kv.m. un telpas Talejas ielā 1 (ēkas ar kadastra apzīmējumu 01000852143001, telpu grupa 01000852143001002) ar platību 16,00 kv.m.