Izložu un azartspēļu nozares tirgus un preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas jomas statistika oficiālās statistikas programmas ietvaros ir valsts statistika, kuru nodrošina Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.

Oficiālā statistika par izložu un azartspēļu nozari tiek iegūta no regulāriem ceturkšņa apsekojumiem jeb pārskatiem, kurus izložu un azartspēļu organizētāji iesniedz, izmantojot Vienotās izložu un azartspēļu uzraudzības informācijas sistēmas funkcionalitāti. Veidlapu formu un saturu nosaka Ministru kabineta izdotie noteikumi. Oficiālā statistika par preču un pakalpojumu loteriju organizēšanu tiek iegūta no Inspekcijas rīcībā esošajiem statistikas datiem.

Oficiālā statistika atbilst šādiem kvalitātes kritērijiem:

  1. pašreizējo un potenciālo lietotāju vajadzības un izložu un azartspēļu nozares un preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas jomas attīstības aktualitātes;
  2. patiesi un precīzi aprēķinu lielumi;
  3. statistikas datu publicēšanas savlaicīgums un atbilstība sākotnējam publicēšanas plānam;
  4. statistikas datu pieejamība, tai skaitā statiskas datu iegūšanas iespējas;
  5. skaidrs un daudzveidīgs informācijas sniegšanas veids.

Oficiālās statistikas sagatavošanas procesā tiek nodrošināta atbilstoša metodoloģija un konsekvents terminu, klasifikāciju un metožu pielietojums.

Statistikas likums

2023.gada 14.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.645 "Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2024.–2026. gadam".

Papildus informāciju var saņemt atsūtot savus jautājumus uz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas elektroniskā pasta adresi – pasts@iaui.gov.lv.