Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas Ētikas komisija izveidota ar mērķi nostiprināt un īstenot valsts pārvaldes vērtības un tajā nodarbināto uzvedības un rīcības pamatprincipus. Tās mērķis ir sekmēt godprātīgas un atvērtas iekšējās vides veidošanos Inspekcijā, veicināt nodarbināto izpratni par valsts pārvaldes vērtībām un viņiem saistošām ētikas prasībām, kā arī, tām atbilstošu rīcību.

Valsts pārvaldes vērtības un ētikas pamatprincipi