Saņēmējs: Valsts kase

Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919

Reģ. Nr.90000597275

Bankas BIC: TRELLV22

Konts: LV78TREL1060001019900