Latvijas Republikā vietēja mēroga vienreizējās izlozes organizē LR Uzņēmumu reģistrā reģistrētas kapitālsabiedrības, kuru pamatkapitāls nav mazāks par 14 300 euro. Vietēja mēroga vienreizējās izlozes organizējamas publiska pasākuma norises vietā un laikā, un biļešu vērtības kopsumma nedrīkst pārsniegt 720 euro un laimests nedrīkst būt nauda.

Biedrībām, arodbiedrībām, reliģiskajām organizācijām ir tiesības rīkot vietēja mēroga vienreizējas izlozes, ja šīs izlozes notiek publisku pasākumu veidā vai sakarā ar sabiedrisku pulcēšanos uz mūzikas priekšnesumu, māksliniecisku vērtību vai sporta demonstrējumiem.

Vienreizējās izlozes organizēšanas licences saņemšanas shēma
 1. Lai saņemtu vietēja mēroga vienreizējās izlozes organizēšanas licenci, izlozes organizētājs (komersants), iesniedz iesniegumu, kuram pievieno:
  1. Paredzētās izlozes noteikumus;
  2. Paredzēto ieņēmumu un izdevumu aprēķinu;
  3. Informāciju par izlozes atbildīgo personu.
 2. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par vietēja mēroga vienreizējas izlozes organizēšanas licences izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt šādu licenci, pieņem 90 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
 3. Izložu organizētājs pēc lēmuma saņemšanas par vietēja mēroga vienreizējās izlozes organizēšanas licences izsniegšanu veic izložu nodevas apmaksu lēmumā norādītajā apmērā norādītajā Valsts kases norēķinu kontā.
  • Izložu nodeva par vietēja mēroga vienreizējās izlozes organizēšanas licences izsniegšanu ir 35 euro.
 4. Pēc izložu nodevas apmaksas izložu organizētājam tiek izsniegta vietēja mēroga vienreizējās izlozes organizēšanas licence.
 1. Lai biedrība, arodbiedrība, reliģiskā organizācija (turpmāk – organizācija) saņemtu vietējā mēroga vienreizējās izlozes organizēšanas licenci, organizācija iesniedz iesniegumu (40 dienas pirms paredzētās izlozes), kuram pievieno:
  1. organizācijas statūtu kopiju;
  2. attiecīgās organizācijas reģistrācijas apliecības kopiju;
  3. informāciju par izlozes atbildīgo personu;
  4. izlozes noteikumus;
  5. ja organizācija veic saimniecisko darbību, pēdējā gada pārskata kopiju;
  6. ja organizācija neveic saimniecisko darbību, bankas izziņu par apmaksātā statūtkapitāla lielumu;
  7. informāciju par kredītsaistībām.  
 2. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par vietēja mēroga vienreizējas izlozes organizēšanas licences izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt šādu licenci, pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
 3. Vienlaicīgi ar lēmuma saņemšanu par vietēja mēroga vienreizējas izlozes organizēšanas licences izsniegšanu, organizācija saņem vietēja mēroga vienreizējās izlozes organizēšanas licenci.
 4. Biedrības, arodbiedrības, reliģiskajās organizācijas ir atbrīvotas no izložu nodevas samaksas.