1. Par brīdinājuma izteikšanu SIA “Alfor”

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija 30.12.2020. ir pieņēmusi lēmumu izteikt brīdinājumu SIA “Alfor” par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTPFN) normatīvo aktu prasību pārkāpumiem. SIA “Alfor” nav ievērojis NILLTPFN likuma prasības, nav noteicis kārtību, kādā tiek veikta klientu darījumu uzraudzība. Lēmums ir stājies spēkā.

2. Par brīdinājuma izteikšanu SIA “Optibet”

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija 30.12.2020 ir pieņēmusi lēmumu izteikt brīdinājumu SIA “Optibet” par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTFN) normatīvo aktu prasību pārkāpumiem. SIA “Optibet” iekšējās kontroles sistēmas noteiktā klienta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas (turpmāk – NILLTPF) riska novērtēšanas, dokumentēšanas un pārskatīšanas kārtība ir nepilnīga, jo tā neparedz visu klienta NILLTPF riska faktoru izvērtēšanu. Lēmums ir stājies spēkā.

3. Par brīdinājuma izteikšanu SIA “NIKS”

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija 30.12.2020 ir pieņēmusi lēmumu izteikt brīdinājumu SIA “NIKS” par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTFN) normatīvo aktu prasību pārkāpumiem. SIA “NIKS” iekšējās kontroles sistēmas darījumu uzraudzības kārtība ir nepilnīga, kā rezultātā SIA “NIKS” nav veicis klientu darījumu uzraudzību. Lēmums ir stājies spēkā.

4. Par brīdinājuma izteikšanu SIA “LVBet”

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija 30.12.2020 ir pieņēmusi lēmumu izteikt brīdinājumu SIA “LVBet” par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTFN) normatīvo aktu prasību pārkāpumiem. SIA “LVBet” nav ievērojis NILLTPFN likuma prasības, nav dokumentējis noteiktā klienta NILLTPF riska novērtējumu, darījumu uzraudzību un PNP statusa pārbaudi. SIA “LVBet” tika uzlikts par pienākumu veikt pasākumus iekšējās kontroles sistēmas (turpmāk - IKS) procedūru uzlabošanai - pārskatīt un precizēt NILLTFN IKS politikas un procedūras, lai klienta izpētes process tiktu dokumentēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Lēmums ir stājies spēkā.

1. Par brīdinājuma izteikšanu SIA “Bliks”

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija ir 02.04.2019 pieņēmusi lēmumu izteikt brīdinājumu SIA “Bliks” par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTFN) normatīvo aktu prasību pārkāpumiem. SIA “Bliks” noteiktajā termiņā neiesniedza Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas risku novērtējumu. Lēmums ir stājies spēkā.

2. Par brīdinājuma izteikšanu SIA “viensviens.lv”

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija ir 05.04.2019 pieņēmusi lēmumu izteikt brīdinājumu SIA “viensviens.lv” par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTFN) normatīvo aktu prasību pārkāpumiem. SIA “viensviens.lv” nebija veicis klienta izpēti sasniedzot 2000 euro klientu izpētes slieksni. SIA “viensviens.lv” tika uzlikts par pienākumu veikt pasākumus iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes uzlabošanai - pārskatīt un precizēt NILLTF politikas un procedūras. Lēmums ir stājies spēkā.

3. Par soda naudas uzlikšanu SIA “viensviens.lv”

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija ir 08.04.2019 pieņēmusi lēmumu piemērot soda naudu SIA “viensviens.lv” 2000 eiro apmērā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTFN) normatīvo aktu prasību pārkāpumiem. SIA “viensviens.lv” nebija veicis noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējumu. Lēmums ir stājies spēkā.

4. Par soda naudas uzlikšanu SIA “NB”

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija ir 22.08.2019 pieņēmusi lēmumu piemērot soda naudu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “NB” 52640,75 eiro apmērā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTPFN) normatīvo aktu prasību pārkāpumiem. SIA “NB” NILLTPFN izstrādātā iekšējā kontroles sistēmas klientu izpētes kārtība (procedūras) un faktiskā rīcība neatbilda NILLTPFN normatīvo aktu prasībām. SIA “NB” noteikti tiesiskie pienākumi - organizēt pasākumu kopumu, kas nodrošina konstatēto pārkāpumu un trūkumu klientu izpētē novēršanu. Lēmums ir pārsūdzēts.

5. Par soda naudas uzlikšanu SIA “Alfor”

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija ir 13.09.2019 pieņēmusi lēmumu piemērot soda naudu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Alfor” 2000 eiro apmērā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTPFN) normatīvo aktu prasību pārkāpumiem. SIA “Alfor” nav ievērojis NILLTPFN likuma prasības un ieguvis informāciju par klienta saimniecisko un personisko darbību. Lēmums ir pārsūdzēts.