1. Par naudas soda piemērošanu SIA “Olympic Casino Latvia”

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija 12.01.2024. ir pieņēmusi lēmumu piemērot soda naudu  SIA “Olympic Casino Latvia” par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTPFN) normatīvo aktu prasību pārkāpumiem. SIA “Olympic Casino Latvia” nav pietiekami nodrošinājis NILLTPFN likuma prasību izpildi par aizdomīga darījuma pazīmju pārzināšanu, to identificēšanu un uzraudzību. SIA “Olympic Casino Latvia” tika piemērota soda nauda 6000 euro apmērā un uzlikts uzlabot apmācību kvalitāti. Lēmums ir pārsūdzēts. 

1. Par naudas soda piemērošanu SIA “LVBet”

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija 13.01.2023 ir pieņēmusi lēmumu piemērot soda naudu  SIA “LVBet” par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTPFN) normatīvo aktu prasību pārkāpumiem. SIA “LVBet” nav pietiekami nodrošinājis NILLTPFN likuma prasību izpildi par  aizdomīga darījuma pārzināšanu, to identificēšanu un uzraudzību. SIA “LVBet” tika piemērota soda nauda 5000 euro apmērā un uzlikts par pienākumu uzlabot darbinieku apmācību kvalitāti. Lēmums ir pārsūdzēts.

2. Par naudas soda piemērošanu SIA “NB”

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija 26.01.2023 ir pieņēmusi lēmumu piemērot soda naudu SIA “NB” par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTPFN) normatīvo aktu prasību pārkāpumiem. SIA “NB” nav pietiekami nodrošinājis NILLTPFN likuma prasību izpildi par aizdomīga darījuma pārzināšanu, to identificēšanu un uzraudzību. SIA “NB”  tika piemērota soda nauda 46008,45  euro apmērā un uzlikts par pienākumu uzlabot darbinieku apmācību kvalitāti, pilnveidot IKS aizdomīga darījuma atklāšanas  procedūras, PNP vai PNP ģimenes locekļa, vai ar PNP cieši saistītas personas statusa noskaidrošanas procedūras, dokumentācijas uzglabāšanas procedūras, detalizēti paredzot atbildīgo personu tiesības un pienākumus. Lēmums ir pārsūdzēts.

3. Par brīdinājuma izteikšanu SIA “Optibet”

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija 30.08.2023. g. ir pieņēmusi lēmumu par brīdinājuma izteikšanu SIA “Optibet” par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTPFN) normatīvo aktu prasību pārkāpumu. SIA “Optibet” nav ievērojis normatīvajos aktos noteikto sliekšņa deklarācijas iesniegšanas periodu. Lēmums ir stājies spēkā.

4. Par brīdinājuma izteikšanu SIA “Laimz”

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija 31.08.2023. g. ir pieņēmusi lēmumu par brīdinājuma izteikšanu SIA “Laimz” par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTPFN) normatīvo aktu prasību pārkāpumu. SIA “Laimz” nav ievērojis normatīvajos aktos noteikto sliekšņa deklarācijas iesniegšanas periodu. Lēmums ir stājies spēkā.

5. Par brīdinājuma izteikšanu SIA “Klondaika”

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija 31.08.2023. g. ir pieņēmusi lēmumu par brīdinājuma izteikšanu SIA “Klondaika” par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTPFN) normatīvo aktu prasību pārkāpumu. SIA “Klondaika” nav ievērojis normatīvajos aktos noteikto sliekšņa deklarācijas iesniegšanas periodu. Lēmums ir stājies spēkā.

6. Par brīdinājuma izteikšanu SIA “DLV”

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija 28.09.2023. g. ir pieņēmusi lēmumu par sankciju piemērošanu  SIA “DLV” par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTPFN) normatīvo aktu prasību pārkāpumu.  SIA “DLV” nav aktualizējusi savu iekšējās kontroles sistēmas procedūru un nav ievērojusi visas izmaiņas saistībā ar grozījumiem normatīvajos aktos. SIA DLV izteikts brīdinājums un uzlikts pienākums veikt noteiktu rīcību. Lēmums ir stājies spēkā.

7. Par naudas soda piemērošanu SIA “Afor”

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija 29.12.2023. ir pieņēmusi lēmumu piemērot soda naudu  SIA “Alfor” par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTPFN) normatīvo aktu prasību pārkāpumiem. SIA “Alfor” nav pietiekami nodrošinājis NILLTPFN likuma prasību izpildi par aizdomīga darījuma pazīmju pārzināšanu, to identificēšanu un uzraudzību. SIA “Alfor” tika piemērota soda nauda 6000 euro apmērā un uzlikts par pienākumu uzlabot darbinieku apmācību kvalitāti. Lēmums ir stājies spēkā. 

8. Par naudas soda piemērošanu SIA “Joker LTD”

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija 29.12.2023. ir pieņēmusi lēmumu piemērot soda naudu  SIA “Joker LTD” par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTPFN) normatīvo aktu prasību pārkāpumiem. SIA “Joker LTD” nav pietiekami nodrošinājis NILLTPFN likuma prasību izpildi par aizdomīga darījuma pazīmju pārzināšanu, to identificēšanu un uzraudzību. SIA “Joker LTD” tika piemērota soda nauda 6000 euro apmērā un uzlikts par pienākumu pilnveidot darbinieku zināšanas. Lēmums ir pārsūdzēts.

1. Par brīdinājuma izteikšanu SIA “LVBet”

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija 17.01.2022.g. ir pieņēmusi lēmumu izteikt brīdinājumu SIA “LVBet” par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTPFN) normatīvo aktu prasību pārkāpumu. SIA “LVBet” nav ievērojis NILLTPFN likuma prasības, nav nodrošinājis precīzu un savlaicīgu klienta izpētes darījuma sliekšņa noteikšanu. SIA “LVBet” tika uzlikts par pienākumu nodrošināt spēļu zālēs darbiniekiem uzticamu klienta izpētes sliekšņa, noteikšanas sistēmu izmantojot IT risinājumus. Lēmums ir stājies spēkā.

2. Par sankciju piemērošanu SIA "LAIMZ"

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija 15.06.2022 ir pieņēmusi lēmumu piemērot soda naudu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LAIMZ”  52263,90 euro apmērā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTPFN) likuma normu pārkāpumiem.  SIA “LAIMZ” faktiskā rīcība klienta izpētes procesā neatbilst NILLTPFN likuma prasībām, izstrādātā iekšējās kontroles sistēmas kārtība nenodrošina NILLTPFN likuma prasību izpildi par ar PNP cieši saistītu personu noteikšanu un SIA “LAIMZ” nav ziņojusi par aizdomīgo darījumu NILLTPFN likuma noteiktajā kārtībā. Lēmums ir pārsūdzēts. 

3. Par sankciju piemērošanu SIA “Olympic Casino Latvia”

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija 08.07.2022 ir pieņēmusi lēmumu par sankciju piemērošanu SIA “Olympic Casino Latvia” par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTPFN) normatīvo aktu prasību pārkāpumiem. SIA “Olympic Casino Latvia” nav pietiekami nodrošinājis NILLTPFN likuma prasību izpildi par aizdomīga darījuma pazīmju pārzināšanu, to identificēšanu un uzraudzību. SIA “Olympic Casino Latvia” tika piemērots naudas sods 8000 EUR apmērā un uzlikts par pienākumu uzlabot darbinieku apmācību kvalitāti. Lēmums ir pārsūdzēts.

1. Par naudas soda piemērošanu SIA “Joker Ltd”

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija 01.12.2021 ir pieņēmusi lēmumu piemērot naudas sodu SIA “Joker LTD” par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTPFN) normatīvo aktu prasību pārkāpumiem. SIA “Joker LTD” nav pietiekami nodrošinājis NILLTPFN likuma prasību izpildi par  aizdomīga darījuma pārzināšanu, to identificēšanu un uzraudzību. Lēmums ir pārsūdzēts.

1. Par brīdinājuma izteikšanu SIA “Alfor”

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija 30.12.2020. ir pieņēmusi lēmumu izteikt brīdinājumu SIA “Alfor” par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTPFN) normatīvo aktu prasību pārkāpumiem. SIA “Alfor” nav ievērojis NILLTPFN likuma prasības, nav noteicis kārtību, kādā tiek veikta klientu darījumu uzraudzība. Lēmums ir stājies spēkā.

2. Par brīdinājuma izteikšanu SIA “Optibet”

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija 30.12.2020 ir pieņēmusi lēmumu izteikt brīdinājumu SIA “Optibet” par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTFN) normatīvo aktu prasību pārkāpumiem. SIA “Optibet” iekšējās kontroles sistēmas noteiktā klienta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas (turpmāk – NILLTPF) riska novērtēšanas, dokumentēšanas un pārskatīšanas kārtība ir nepilnīga, jo tā neparedz visu klienta NILLTPF riska faktoru izvērtēšanu. Lēmums ir stājies spēkā.

3. Par brīdinājuma izteikšanu SIA “NIKS”

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija 30.12.2020 ir pieņēmusi lēmumu izteikt brīdinājumu SIA “NIKS” par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTFN) normatīvo aktu prasību pārkāpumiem. SIA “NIKS” iekšējās kontroles sistēmas darījumu uzraudzības kārtība ir nepilnīga, kā rezultātā SIA “NIKS” nav veicis klientu darījumu uzraudzību. Lēmums ir stājies spēkā.

4. Par brīdinājuma izteikšanu SIA “LVBet”

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija 30.12.2020 ir pieņēmusi lēmumu izteikt brīdinājumu SIA “LVBet” par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTFN) normatīvo aktu prasību pārkāpumiem. SIA “LVBet” nav ievērojis NILLTPFN likuma prasības, nav dokumentējis noteiktā klienta NILLTPF riska novērtējumu, darījumu uzraudzību un PNP statusa pārbaudi. SIA “LVBet” tika uzlikts par pienākumu veikt pasākumus iekšējās kontroles sistēmas (turpmāk - IKS) procedūru uzlabošanai - pārskatīt un precizēt NILLTFN IKS politikas un procedūras, lai klienta izpētes process tiktu dokumentēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Lēmums ir stājies spēkā.

1. Par brīdinājuma izteikšanu SIA “Bliks”

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija ir 02.04.2019 pieņēmusi lēmumu izteikt brīdinājumu SIA “Bliks” par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTFN) normatīvo aktu prasību pārkāpumiem. SIA “Bliks” noteiktajā termiņā neiesniedza Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas risku novērtējumu. Lēmums ir stājies spēkā.

2. Par brīdinājuma izteikšanu SIA “viensviens.lv”

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija ir 05.04.2019 pieņēmusi lēmumu izteikt brīdinājumu SIA “viensviens.lv” par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTFN) normatīvo aktu prasību pārkāpumiem. SIA “viensviens.lv” nebija veicis klienta izpēti sasniedzot 2000 euro klientu izpētes slieksni. SIA “viensviens.lv” tika uzlikts par pienākumu veikt pasākumus iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes uzlabošanai - pārskatīt un precizēt NILLTF politikas un procedūras. Lēmums ir stājies spēkā.

3. Par soda naudas uzlikšanu SIA “viensviens.lv”

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija ir 08.04.2019 pieņēmusi lēmumu piemērot soda naudu SIA “viensviens.lv” 2000 eiro apmērā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTFN) normatīvo aktu prasību pārkāpumiem. SIA “viensviens.lv” nebija veicis noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējumu. Lēmums ir stājies spēkā.

4. Par soda naudas uzlikšanu SIA “NB”

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija ir 22.08.2019 pieņēmusi lēmumu piemērot soda naudu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “NB” 52640,75 eiro apmērā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTPFN) normatīvo aktu prasību pārkāpumiem. SIA “NB” NILLTPFN izstrādātā iekšējā kontroles sistēmas klientu izpētes kārtība (procedūras) un faktiskā rīcība neatbilda NILLTPFN normatīvo aktu prasībām. SIA “NB” noteikti tiesiskie pienākumi - organizēt pasākumu kopumu, kas nodrošina konstatēto pārkāpumu un trūkumu klientu izpētē novēršanu. Lēmums ir stājies spēkā.

5. Par soda naudas uzlikšanu SIA “Alfor”

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija ir 13.09.2019 pieņēmusi lēmumu piemērot soda naudu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Alfor” 2000 eiro apmērā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTPFN) normatīvo aktu prasību pārkāpumiem. SIA “Alfor” nav ievērojis NILLTPFN likuma prasības un ieguvis informāciju par klienta saimniecisko un personisko darbību.