Latvijas Republikā vietēja mēroga izlozes organizē LR Uzņēmumu reģistrā reģistrētas kapitālsabiedrības, kuru pamatkapitāls nav mazāks par 14 300 euro. Vietēja mēroga izlozes organizējamas tikai attiecīgās pilsētas, rajona, novada vai pagasta teritorijā. Vietēja mēroga izlozes vienlaicīga organizēšana vairākās pilsētās, rajonos, novados vai pagastos nav pieļaujama, ja to veic viens organizētājs. Vietēja mēroga izlozes biļešu vērtības kopsumma vienā izlozē nedrīkst pārsniegt 14 300 euro.

Vietējā mēroga izlozes organizēšanas licences saņemšanas shēma
 1. Lai saņemtu vietēja mēroga izlozes organizēšanas licenci, izlozes organizētājs, iesniedz iesniegumu, kuram pievieno:
  1. Paredzētās izlozes noteikumus;
  2. Paredzēto ieņēmumu un izdevumu aprēķinu;
  3. Informāciju par izlozes atbildīgo personu.
 2. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par vietēja mēroga izlozes organizēšanas licences izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt šādu licenci, pieņem 90 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
 3. Izložu organizētājs pēc lēmuma saņemšanas par vietēja mēroga izložu organizēšanas licences izsniegšanu veic izložu nodevas apmaksu lēmumā norādītajā apmērā norādītajā Valsts kases norēķinu kontā.
  • Izložu nodeva par vietēja mēroga izložu organizēšanas licences izsniegšanu ir 720 euro.
  • Izložu nodeva par vietēja mēroga momentloterijas licences izsniegšanu ir 720 euro.
 4. Pēc izložu nodevas apmaksas izložu organizētājam tiek izsniegta vietēja mēroga izlozes organizēšanas licence.
 5. Katru gadu līdz datumam, kāds norādīts lēmumā par vietēja mēroga izlozes organizēšanas licences izsniegšanu, izložu organizētājam jāveic vietēja mēroga izlozes organizēšanas licences pārreģistrācija.
 6. Licences pārreģistrācijai iesniedz iesniegumu (vienu mēnesi pirms pārreģistrācijas termiņa beigām), kuram pievieno:
  1. Paredzētās izlozes noteikumus
  2. Paredzēto ieņēmumu un izdevumu aprēķinu;
  3. Informāciju par izlozes atbildīgo personu.
 7. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par vietēja mēroga izlozes organizēšanas licences pārreģistrāciju vai par atteikumu pārreģistrēt šādu licenci, pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
 8. Izložu organizētājs pēc lēmuma saņemšanas par vietēja mēroga izložu organizēšanas licences pārreģistrāciju veic izložu nodevas apmaksu lēmumā norādītajā apmērā norādītajā Valsts kases norēķinu kontā.
  • Izložu nodeva par vietēja mēroga izložu organizēšanas licences pārreģistrāciju ir 720 euro.
  • Izložu nodeva par vietēja mēroga momentloterijas licences pārreģistrāciju – nav.
  • Izložu organizētājs maksā izložu nodevu par katras jaunas vietēja mēroga momentloterijas biļešu sērijas izdošanu – 720 euro.
 9. Pēc izložu nodevas apmaksas izložu organizētājam tiek izsniegta vietēja mēroga izložu organizēšanas licence nākamajam darbības gadam.