Signe Birne

Signe Birne

Priekšniece
Signe.Birne [at] iaui.gov.lv

Dzimusi: 1962.gada 16.aprīlī, Jelgavā

Ģimenes stāvoklis: precējusies, dēls

 • Izglītība:
  • 1999-2001 - Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte Sociālo zinātņu maģistra grāds Sabiedrības vadībā
  • 1980-1984 - Latvijas Valsts Universitātes Finansu un tirdzniecības fakultāte, Tirdzniecības ekonomikas specialitāte
  • 1969-1980 - Jelgavas 2.vidusskola (tagad Jelgavas Valsts Ģimnāzija)
 • Darba pieredze:
  • kopš 01.01.1998 - Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija,       priekšniece
  • 01.01.1997-01.01.1998 - Finanšu ministrija. Finanšu tirgus politikas departaments, direktore
  • 01.07.1996-01.01.1997- Finanšu ministrija. Vērtspapīru departaments, direktore
  • 01.07.1994-01.07.1996 - Finanšu ministrija. Vērtspapīru departaments, direktora vietniece
  • 01.10.1993-01.07.1994 - Finanšu ministrija. Vērtspapīru departaments, nodaļas vadītāja
  • 01.07.1984-01.10.1993 - Jelgavas Tirdzniecības pārvalde, ekonomiste; plānu daļas priekšniece
 • Papildus apmācības:
  • 1995.g. IV-V - “U.S. Securities and Exchange Commission” apmācības kurss Vašingtonā „Vērtspapīru tirgus attīstība un uzraudzība” - Sertifikāts
  • 1996-1997 - Vairākkārtēji apmācības kursi Eiropas valstīs par likumdošanas harmonizāciju saskaņā ar ES Direktīvām, ko organizēja ES-PHARE un ES-TAIEX
  • Dažādi kursi - Saskarsme: psiholoģija un ētika; Interešu konflikts; Ierēdņu un valsts pārvaldes iestāžu darbinieku amatu novērtēšana un amatu kvalifikācijas kategoriju noteikšana; Psiholoģiskās aizsardzības mehānismi saskarsmē
  • 2007; 2008 - GLI (Gaming Laboratories International – Nīderlande) „Jaunāko tehnoloģiju attīstība un pielietojums” apmācību kursi azartspēļu uzraugiem
  • 2007 - AGI (Austrian Gaming Industries) apmācību kursa sertifikāts darbam ar Novomatic automātiem (Coolfire TM un CoolfireTM II bāze)
 • Cita informācija:
  • GREF (Gaming Regulators European Forum) valdes     priekšsēdētāja (no 2008. līdz 2012.gadam)