Veiksmes spēles pa tālruni organizēšanas licences saņemšanas shēma

 

 1. Azartspēļu organizētājs veiksmes spēles organizēšanai pa tālruni licenci var saņemt pēc tam, kad saņemta azartspēļu organizēšanas licence.
 2. Lai saņemtu veiksmes spēles organizēšanas pa tālruni licenci, azartspēļu organizētājs iesniedz iesniegumu, kuram pievieno:
  1. Paredzētās azartspēles noteikumus;
  2. Informāciju par veiksmes spēlē pa tālruni izmantojamām programmām - 27.03.2018. MK not.Nr.189
  3. Veiksmes spēles pa tālruni organizēšanai izmantojamo elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošinātāja apliecinājumu par attiecīgās sistēmas drošumu;
  4. Informāciju par vietu, kur atradīsies veiksmes spēles pa tālruni organizēšanai izmantojamā tehnika un par paredzētajiem drošības pasākumiem;
  5. Informāciju par fizisko personu datu aizsardzības pasākumiem;
  6. Veiksmes spēles pa tālruni organizēšanai izmantojamos tālruņa numurus;
  7. Informāciju par azartspēles atbildīgo personu.
 3. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par veiksmes spēles pa tālruni organizēšanas licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt šādu licenci pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
 4. Vienlaicīgi ar lēmuma saņemšanu par veiksmes spēles pa tālruni organizēšanas licences izsniegšanu, azartspēļu organizētājs saņem arī veiksmes spēles pa tālruni organizēšanas licenci.