Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir sadarbība ar starptautisku nevalstisko organizāciju “Eiropas azartspēļu uzraudzības iestāžu forums” (Gaming Regulators European Forum) (turpmāk – GREF).

GREF ir brīvprātīga nevalstiska organizācija, kura darbojas saskaņā ar tās konstitūciju (statūtiem). 1989.gadā Hāgā sešas valstis (Dānija, Francija, Lielbritānija, Nīderlande, Portugāle un Spānija) pirmajā sanāksmē dibināja šo organizāciju. Latvija GREF pievienojās 1999.gadā, līdz ar Inspekcijas izveidošanu. Pašlaik GREF dalībnieki ir 39 azartspēļu uzraudzībā iesaistītās iestādes, kas pārstāv 33 Eiropas valstis.

GREF galvenie mērķi ir radīt platformu, kur azartspēļu uzraugošo iestāžu pārstāvji var diskutēt un apmainīties ar viedokļiem par nozares aktualitātēm, iegūt informāciju par aktuālām azartspēļu un izložu organizēšanas un uzraudzības likumdošanas prasību izmaiņām un statistikas rādītājiem Eiropas valstīs, kā arī vienoti pārstāvēt uzraudzības iestāžu viedokli gan Eiropas Savienības instancēs un darba grupās, gan ārpus tās.

GREF darbu vada un organizē valde 9 personu sastāvā, kuras locekļi ir pašu dalībnieku balsojumā izvēlētas personas uz konstitūcijā noteiktu termiņu. Reizi gadā notiek ikgadējās visu GREF biedru konferences, papildus tam, dažādu nozares pasākumu ietvaros tiek organizēti semināri vai diskusijas.

2003.gadā un 2013.gadā ikgadējās GREF konferences tika organizētas un sekmīgi norisinājās Rīgā. No 2008.gada līdz 2012.gadam Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas priekšniece Signe Birne bija GREF valdes priekšsēdētāja.

Darbs GREF tiek organizēts arī atsevišķās darba grupās, kuras vada GREF valdes locekļi. Pašlaik aktuālas darba grupas ir:

  • Interaktīvo azartspēļu darba grupa (eGambling WG);
  • Atbildīgas spēles darba grupa (Responsible Gambling WG);
  • Informācijas un Statistikas darba grupa (InfoStat WG).

Līdz 2015.gadam dalība GREF bija bez maksas. Ikgadējās tikšanās laikā 2012.gadā tika nolemts, ka, lai nosegtu šīs organizācijas ikdienas administratīvos izdevumus, ir jāievieš ikgadējā dalības maksa. Tādēļ tika veikti attiecīgi grozījumi GREF konstitūcijā.

Dalības maksas apmērs 300 euro gadā no dalībvalsts tika noteiks 2014.gada GREF ikgadējās konferences laikā. 2020.gadā ar GREF valdes lēmumu dalības maksa tika noteikta 400 euro.

Informācija par minēto organizāciju atrodama šajā vietnē www.gref.net.