VAS Latvijas Loto

Azartspēļu un Izložu likuma 63.panta pirmā daļa: Valsts mēroga izlozes organizē valsts kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder valstij un kuras akcijas nav atsavināmas un privatizējamas, - valsts akciju sabiedrība "Latvijas Loto".

Statistikas datu aktualizēšana

par 2024. gada 1.cet. - 03.06.2024.
par 2024. gada 2.cet. - 02.09.2024.
par 2024. gada 3.cet. - 02.12.2024.
par 2024. gada 4.cet. - 03.03.2025.

Neto apgrozījums ir realizācijas kopsumma, ko veido izlozes biļetes nomināla vērtības un pārdoto izlozes biļešu skaita reizinājums, kā arī kuponu kvīšu realizācijas summa.

Statistikas dati par Izlozēm un Momentloterijām

Ziņojuma veidlapa izlozēm

Ministru Kabineta 2015. gada 6. janvāra noteikumi Nr.7 “Kārtība, kādā iesniedzams ziņojums par azartspēļu un izložu organizēšanu” un 2. pielikums.

Ziņojuma iesniegšana elektroniski Vienotajā izložu un azartspēļu uzraudzības informācijas sistēmā.