Preču un pakalpojumu loteriju likuma 1.panta pirmā daļa: preču loterija — spēle, kurā dalībnieki piedalās, veicot preču pirkumu, bet nemaksājot dalības maksu.
 
Preču un pakalpojumu loteriju likuma 1.panta otrā daļa: pakalpojumu loterija — spēle, kurā dalībnieki piedalās, noslēdzot pakalpojuma līgumu, bet nemaksājot dalības maksu.

Statistikas datu aktualizēšana

par 2024. gada 1.cet. - 02.05.2024.
par 2024. gada 2.cet. - 01.08.2024.
par 2024. gada 3.cet. - 01.11.2024.
par 2024. gada 4.cet. - 03.02.2025.

Preču vai pakalpojumu loterija ir spēle, kurā dalībnieki piedalās, veicot preču pirkumu vai noslēdzot pakalpojuma līgumu, bet nemaksājot dalības maksu.

Laimestu fonds ir lietu kopums naudas izteiksmē (euro) ar pievienotās vērtības nodokli (euro), kuru kā laimestu vienas preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanai piedāvā loterijas atļaujas saņēmējs.

Atļauja komersantam dod tiesības organizēt preču vai pakalpojumu loteriju.

Informācijai: Atļauja tika izsniegta preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanai, ja laimesta fonda vērtība bija lielāka par 720 euro. No 01.01.2017. preču un pakalpojumu organizēšanai tiek izsniegta tikai atļauja. Pamatojums: grozījumi Preču un pakalpojumu loteriju likumā, spēkā no 01.01.2017.

Apstiprinājums komersantam dod tiesības organizēt preču vai pakalpojumu loteriju ar laimestu fondu vērtībā līdz 720 euro.

Informācijai: Spēkā līdz 31.12.2016. Pamatojums: grozījumi Preču un pakalpojumu loteriju likumā, spēkā no 01.01.2017.

Valsts nodeva ir obligāts maksājums valsts pamatbudžetā 25 procentu apmērā no laimestu fonda vērtības un papildus 47 euro par dokumentu izskatīšanu paātrinātā kārtībā. Izņēmums ir preses izdevumu loterijas.