Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija ir Finanšu ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras uzdevums ir realizēt valsts politiku azartspēļu un izložu organizēšanā.

 

Virsmērķis - Nodrošināt izložu un azartspēļu organizēšanas likumību sabiedrības interešu un personu tiesību aizsardzībai.

Galvenie mērķi

  • Nodrošināt, ka piedāvātās azartspēles un izlozes ir godīgas un drošas;
  • Nodrošināt spēlētāju tiesību aizsardzību;
  • Aizsargāt patērētājus pret atkarību veidošanos;
  • Nepieļaut nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, citus finanšu noziegumus un patērētāju krāpšanu.