Informējam, ka valsts ārkārtas situācijas periodā saziņa ar iestādi, kā arī, pakalpojumu pieprasīšana un saņemšana noris neklātienes kanālos.
Aicinām neizmantot e-pastu gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju. Šajos gadījumos lūgums izmantojiet e-Adresi!

Informējam, ka no 17.10.2022 Inspekcija atradīsies Rīgā, Smilšu ielā 1!