• Ja vēlaties uzdot jautājumu un saņemt oficiālu iestādes atbildi saskaņā ar Iesniegumu likumu, izmantojiet Valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv.
  • Lai sazinātos, izmantojot e-Adrei, sūtiet mums uz šo e-Adresi.
  • Vai aicinām izmantot eParaksta sniegtās iespējas un nosūtīt ar drošu elektronisko parakstu parakstītu vēstuli uz elektroniskā pasta adresi pasts@iaui.gov.lv.
  • Vai nosūtīt vēstuli pa pastu uz adresi Stabu iela 18, Rīga, LV-1011
  • Vai iesniegt iesniegumu klātienē. Kā mūs atrast?