Jaunumi
Maltas Azartspēļu uzraudzības iestāde

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas delegācija 2022. gada 30. novembrī apmeklēja Maltas Azartspēļu uzraudzības iestādi, lai tiktos ar kolēģiem darba seminārā.

Latvijas delegācijai tika sniegts pārskats par Maltas uzraudzības iestādes organizatorisko struktūru, funkcijām un pienākumiem, kā arī to, kā iestādes struktūrvienības sadarbojas, lai sasniegtu iestādes kopīgos stratēģiskos mērķus. Darba seminārs atklāja daudzas iniciatīvas, ko varētu tik ieviestas arī Latvijā.

Inspekcijas pārstāvji tika informēti par to, kāda ir datu un to analīzes loma lēmumu pieņemšanā un azartspēļu politikas veidošanā Maltā, kā arī, kā uzraudzības iestāde apkopo datus no saviem licencētajiem azartspēļu organizētājiem un izmanto tos ikdienas darbā.

Maltas uzraudzības iestādes pārstāvji uzsvēra, cik svarīgi ir uzraudzīt nozares darbību un to, kā uzraudzības iestādēm vajadzētu sekot jebkādām norisēm un tendencēm azartspēļu nozarē.
Seminārā tika pārrunāts Maltas iestādes licencēšanas process, pārbaužu organizācija un citas regulatīvās uzraudzības funkcijas.


Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas nodaļas pārstāvji identificēja Maltas azartspēļu likumā noteiktos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas uzraudzības pienākumus, pārbaudes procesu un pēcpārbaužu kontroles procedūras.

Pateicamies Maltas kolēģiem par uzņemšanu un sadarbību!