Informācija presei

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas (Inspekcijas) pēc kapitālsabiedrību operatīvajiem ceturkšņa datiem sagatavotais azartspēļu tirgus 2022. gada pārskats liecina, ka kopējais azartspēļu nozares uzņēmumu apgrozījums ir 290,534 miljoni eiro, kas ir 89,6 % no 2019. gada kopējā apgrozījuma.

Tā kā 2020. gadā Covid-19 ierobežojumu dēļ spēļu vietas bija slēgtas vairāk nekā četrus mēnešus (tajā skaitā divus mēnešus arī interaktīvās azartspēles), bet 2021. gadā – gandrīz astoņus mēnešus, nav iespējams objektīvi salīdzināt nozares 2021. gada un 2022. gada darbības finanšu rādītājus. Tāpēc objektīvam salīdzinājumam izvēlēts pirmspandēmijas periods – 2019. gads.

Kopumā Latvijā pašlaik azartspēles organizē 19 komersanti, no tiem astoņi komersanti piedāvā klātienes azartspēles spēļu zālēs un kazino, četri komersanti – totalizatora likmju pieņemšanas vietās, 17 komersanti nodrošina interaktīvās azartspēles. Nozares kapitālsabiedrībās nodarbināti 2722 darbinieki.

Signe Birne, Inspekcijas priekšniece: "2022. gada kopējos finanšu rezultātus azartspēļu nozarē noteica vairāki nozīmīgi faktori: Covid-19 pandēmijas ietekmē noteiktie ierobežojumi (azartspēļu vietu darbības aizliegums) un azartspēļu vietu skaita samazināšanās gan administratīvu un politisku lēmumu rezultātā (spēkā stājās Rīgas domes lēmums par azartspēļu vietu slēgšanu Rīgas vēsturiskajā centrā), gan ekonomisku apsvērumu dēļ, jo, samazinoties atsevišķu spēļu vietu darbības rentabilitātei, tās tika slēgtas."

Samazinās spēļu zāļu un spēļu automātu skaits

No 2019. gada decembra līdz 2022. gada decembrim azartspēļu zāļu skaits Latvijā samazinājies no 310 līdz 203, līdz ar to arī spēļu automātu skaits samazinājies no 8720 līdz 4999. 2022. gada beigās Latvijā darbojās divas kazino un 70 totalizatora likmju pieņemšanas vietas. Kopumā 2022. gadā anulētas 74 azartspēļu vietu licences, tajā skaitā 58 spēļu zāļu licences, viena kazino licence, viena bingo zāles licence un 14 totalizatora likmju pieņemšanas vietu licences.

Ieņēmumi no azartspēlēm un izlozēm 2022. gadā

Kopējais azartspēļu nozares uzņēmumu apgrozījums ir 290,534 miljoni eiro, kas ir 89,6 % no 2019. gada kopējā apgrozījuma. Ieņēmumi no azartspēlēm 2022. gadā bija 264,775 miljoni eiro jeb 86,2 % no 2019. gada ieņēmumiem. Tā kā būtiski samazinājies azartspēļu vietu skaits un līdz ar to arī azartspēļu automātu skaits, ieņēmumi no azartspēļu automātiem pērn bija 131,129 miljoni eiro, kas ir nedaudz vairāk nekā puse jeb 56,6 % no 2019. gada ieņēmumiem. Pērn netika noteikti būtiski ierobežojumi interaktīvajām azartspēlēm, tā rezultātā 2022. gadā interaktīvo azartspēļu ieņēmumi kopējā azartspēļu struktūrā sasniedza 49 % jeb 123,988 miljonus eiro.

Tā kā azartspēļu nodokļa un nodevas maksājumi valsts budžetā ir tieši proporcionāli vietu un iekārtu skaitam, azartspēļu nodokļa un nodevas ieņēmumi valsts budžetā bija mazāki nekā 2019. gadā. Kopumā no azartspēļu un izložu nodokļa un nodevas valsts budžetā ieskaitīti 39,880 miljoni eiro jeb 97,3 % no 2019. gada apjoma, turklāt lielākais samazinājums bija tieši no azartspēļu nodokļa – 31,6 miljoni eiro jeb 91,4 %, salīdzinot ar 2019. gada rādītājiem. Savukārt izložu apgrozījuma pieauguma rezultātā izložu nodokļa maksājumi valsts budžetā bija 4,269 miljoni eiro, kas ir par 37,8 % vairāk nekā 2019. gadā. Arī valsts nodevas maksas (maksa par licencēm) ieņēmumi ir palielinājušies gan straumēšanas organizētāju, gan interaktīvo azartspēļu komersantu jaunu licenču pieprasījumu dēļ. Tie bija 4,007 miljoni eiro, kas ir par 8,9 % vairāk nekā 2019. gadā. Azartspēļu un izložu komersanti valsts budžetā pērn ieskaitījuši arī 39,306 miljonus eiro visu pārējo uzņēmējdarbības nodokļu veidā, un tas ir par 27,1 % vairāk nekā 2019. gadā.

Inspekcijas funkcija ir arī preču un pakalpojumu loteriju atļauju izsniegšana. Gan Covid-19 pandēmijas laika ierobežojumi, gan ģeopolitiskā situācija un inflācijas ietekme izmainījusi arī preču un pakalpojumu loteriju organizēšanu, piedāvājumu un laimestus. Tomēr pērn izsniegtas 425 preču un pakalpojumu loteriju atļaujas, kurās kopumā piedāvātas balvas 1,149 miljonu eiro vērtībā. Valsts budžetā komersantu samaksātā valsts nodeva ir 0,273 miljoni eiro.

Pērn bloķēti 560 nelegālo azartspēļu domēni

Pēc Lielbritānijas azartspēļu pētījumu aģentūras H2 Gambling Capital prognozēm, 2022. gadā Latvijas nelegālo interaktīvo azartspēļu piedāvājums veidoja 26 % no kopējā azartspēļu piedāvājuma, kas ir par 6,4 procentpunktiem mazāk nekā 2021. gadā, kad šis rādītājs bija 32,4 %.

Turpinot nelicencēto interaktīvo azartspēļu vietņu ierobežošanas pasākumus, 2022. gadā Inspekcija pieņēmusi 558 lēmumus par nelegālo vietņu bloķēšanu, kas attiecas uz 35 juridisko personu veidotiem 560 domēniem. Kopš 2014. gada kopumā bloķēti 3058 domēni, kas piedāvāja nelicencētas spēles. Lai pārbaudītu, kā tiek ievērotas Inspekcijas lēmumos noteiktās prasības, pērn organizētas 42 pārbaudes elektronisko sakaru komersantu darbības vietās. Šo komersantu piedāvātie elektronisko sakaru pakalpojumi nodrošina interneta pieslēgumu aptuveni 94 % Latvijas mājsaimniecību. Kopumā 2022. gadā 107 038 reizes uz Inspekcijas tīmekļvietni novirzītas personas, kuras mēģinājušas ielogoties nelicencētās vietnēs. 

25 750 personām Latvijā ir aktīvs azartspēļu un interaktīvo izložu liegums

Viens no Inspekcijas uzdevumiem ir arī atbalsta nodrošināšana personām, kurām pārmērīga azartspēļu vai interaktīvo izložu spēlēšana rada problēmas un riskus. Viens no atbalsta veidiem ir iespēja sevi brīvprātīgi iekļaut Inspekcijas uzturētajā Pašatteikušos personu reģistrā. Šādu iespēju no 2020. gada sākuma līdz 2022. gada 31. decembrim kopumā izmantojušas 40 589 personas, 14 839 personām ierobežojumu termiņš ir beidzies, bet aktuāls aizliegums piedalīties azartspēlēs un interaktīvajās izlozēs ir 25 750 personām.

Kopš 2021. gada maija arī Uzturlīdzekļu garantiju fonda (UGF) reģistrā iekļautās personas nedrīkst piedalīties azartspēlēs un interaktīvajās izlozēs. Vidēji 10 % no UGF reģistrā iekļautajām personām vēlējušies spēlēt azartspēles, bet piekļuve tām ir bijusi liegta.

Otrs atbalsta veids, ko nodrošina Inspekcija, ir valsts apmaksātas psihologa konsultācijas azartspēļu spēlētājiem un viņu tuviniekiem. 2022. gadā organizētas 482 klātienes un 65 attālinātas konsultācijas, kā arī sniegtas atbildes uz 742 jautājumiem pa tālruni un 66 e-pasta vēstulēm. Noslēdzoties aizliegumam sniegt klātienes konsultācijas, personu interese par konsultāciju saņemšanu ir atjaunojusies un pat pastiprinājusies.

Pēc kapitālsabiedrību operatīvajiem datiem sagatavotais azartspēļu tirgus 2022. gada pārskats pieejams šeit.

 

Par Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju

Inspekcija ir Finanšu ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras uzdevums ir realizēt valsts politiku azartspēļu un izložu organizēšanā un nodrošināt izložu un azartspēļu organizēšanas likumību sabiedrības interešu un personu tiesību aizsardzībai. Plašāka informācija: https://www.iaui.gov.lv.

 

Papildu informācija:
Signe Birne
Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas priekšniece
Tālr. 67504954
E-pasts: Signe.Birne@iaui.gov.lv

 

Mediju jautājumiem: prese@iaui.gov.lv