Informācija presei

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas (Inspekcija) pēc kapitālsabiedrību operatīvajiem ceturkšņa datiem sagatavotais azartspēļu tirgus pārskats liecina, ka šī gada 1. ceturksnī azartspēļu komersantu apgrozījums ir 73,452 miljoni eiro. Salīdzinājumā ar 2022. gada 4. ceturksni nozares apgrozījums samazinājies par 3,498 miljoniem eiro jeb sasniedz 95,4 %.

Zemes azartspēles spēļu zālēs, kazino, bingo zālē un totalizatora likmju pieņemšanas vietās šobrīd Latvijā organizē deviņi operatori, interaktīvās azartspēles – 17 operatori. Būtiskas azartspēļu vietu un iekārtu skaita izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni nav notikušas, izņemot totalizatora likmju vietu skaita pieaugumu. 2023. gada 1. ceturksnī izsniegtas 16 totalizatora likmju pieņemšanas vietas licences, visas jau darbojošās azartspēļu zālēs, papildinot to piedāvājumu.

Apgrozījums no azartspēļu automātiem aizvadītajā ceturksnī ir 36,516 miljoni eiro jeb 93,9 % no iepriekšējā ceturkšņa apjoma, savukārt totalizatora likmju vietu apgrozījums pieaudzis līdz 0,527 miljoniem eiro jeb 121,4 % pret iepriekšējā ceturkšņa apjomu. Pieaugumu veicinājis totalizatora likmju vietu skaita palielinājums. Interaktīvo azartspēļu apgrozījums 2023. gada pirmajā ceturksnī sasniedz 33,915 miljonus eiro, kas ir par 1,208 miljoniem eiro mazāk nekā iepriekšējā ceturksnī.

Ņemot vērā, ka azartspēļu nozares komersanti ir strādājuši pilnu periodu, salīdzinot ar Covid-19 ierobežojumiem iepriekšējos gados, 2023. gada 1. ceturksnī pārsniegti plānotie valsts budžeta ieņēmumi no azartspēļu un izložu nodevas un nodokļa maksājumiem, sasniedzot 12,650 miljonus eiro. Pārējie nozares komersantu aprēķinātie nodokļi valsts budžetā ir 7,587 miljoni eiro.

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija turpinājusi izskatīt iesniegumus preču un pakalpojumu loteriju organizēšanai. 2023. gada 1. ceturksnī izsniegtas 94 atļaujas, komersantu loterijās piedāvātais laimestu fonds sasniedz 0,247 miljonus eiro. Loteriju organizētāju valsts budžetā iemaksātā valsts nodeva aizvadītajā ceturksnī ir 0,060 miljoni eiro.

Papildus nozares kontroles un uzraudzības pasākumiem Inspekcija turpina sniegt atbalstu personām, kam azartspēļu spēlēšana rada atkarību riskus. Inspekcijas uzraudzībā kopš 2020. gada darbojas Pašatteikušos personu reģistrs, kurā ikviens Latvijas iedzīvotājs var sev brīvprātīgi liegt piekļuvi azartspēlēm un interaktīvajām izlozēm. Pašatteikušos personu reģistrā šī gada 1. maijā kopumā bijušas iekļautas 46 519 personas, aktīvs aizliegums ir spēkā 28 090 personām.

Kopš 2021. gada maija arī Uzturlīdzekļu garantiju fonda (UGF) reģistrā iekļautās personas nedrīkst piedalīties azartspēlēs un interaktīvajās izlozēs. Vidēji 10 % no UGF reģistrā iekļautajām personām vēlējušās spēlēt azartspēles, bet piekļuve tām ir bijusi liegta.

Inspekcijas psiholoģe Elīna Brila 2023. gada 1. ceturksnī sniegusi 199 valsts apmaksātas klātienes konsultācijas un 42 attālinātas konsultācijas azartspēļu spēlētājiem un viņu tuviniekiem, kā arī 453 telefona konsultācijas par iespējām iekļaut vai dzēst konkrētas personas datus no Pašatteikušos personu reģistra.

Plašāka informācija un pēc kapitālsabiedrību operatīvajiem datiem sagatavotais azartspēļu tirgus 2023. gada 1. ceturkšņa pārskats pieejams šeit.

 

Par Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju

Inspekcija ir Finanšu ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras uzdevums ir realizēt valsts politiku azartspēļu un izložu organizēšanā un nodrošināt izložu un azartspēļu organizēšanas likumību sabiedrības interešu un personu tiesību aizsardzībai. Plašāka informācija: https://www.iaui.gov.lv.

 

Papildu informācija:
Signe Birne
Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas priekšniece
Tālr. 67504954
E-pasts: Signe.Birne@iaui.gov.lv

 

Mediju jautājumiem: prese@iaui.gov.lv