Informācija presei

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas (Inspekcija) pēc kapitālsabiedrību operatīvajiem datiem sagatavotais azartspēļu tirgus pārskats liecina, ka šī gada trīs ceturkšņos Latvijas azartspēļu komersantu kopējie ieņēmumi ir 214,233 miljoni eiro.

Latvijā šobrīd azartspēles organizē 20 komersanti, no tiem astoņi komersanti piedāvā klātienes azartspēles spēļu zālēs un kazino, viens komersants – bingo spēļu zālē, četri komersanti organizē azartspēles totalizatora likmju pieņemšanas vietās un 18 komersanti – interaktīvās azartspēles. Kopumā nozarē nodarbināti 2807 strādājošie.

Statistikas dati rāda, ka ieņēmumi no azartspēlēm šī gada deviņos mēnešos ir 214,233 miljoni eiro un salīdzinājumā ar pagājušā gada atbilstošu periodu ieņēmumi palielinājušies par 14 %*. 2023. gada deviņu mēnešu ieņēmumi atgriezušies pirmspandēmijas laika līmenī un aptuveni atbilst 2018.‒2019. gada ieņēmumiem par šo pašu periodu.

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas priekšniece Signe Birne: “Kopumā “zemes azartspēļu” – azartspēļu automātu, kazino spēļu, bingo zāles un totalizatora likmju pieņemšanas vietu – ieņēmumi ir 53,5 %, bet interaktīvo azartspēļu ieņēmumi – 46,5 % no kopējiem nozares ieņēmumiem.”

Interaktīvo azartspēļu ieņēmumi 2023. gada deviņos mēnešos ir 99,669 miljoni eiro, kas ir 12,1 % pieaugums pret šo periodu pērn. Salīdzinot rādītājus 2023. gada ceturkšņu griezumā, visu veidu azartspēļu ieņēmumi 2023. gada 3. ceturksnī ir mazāki nekā 2023. gada 1. ceturksnī.

“Interaktīvo azartspēļu daļā lielākais īpatsvars ir kazino spēļu sadaļai (85,2 %). Savukārt totalizatora ieņēmumu īpatsvars interaktīvo azartspēļu ieņēmumos ir tikai 13%, neraugoties uz Latvijai nozīmīgiem sporta pasākumiem un komandu veiksmīgajiem startiem. Tam varētu būt arī prozaisks iemesls – mūsu komandu veiksmīgais, bet neparedzētais uzvaru daudzums ir nesis zaudējumus totalizatora operatoriem,” norāda Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas priekšniece Signe Birne.

2023. gada deviņos mēnešos valsts budžetā no speciālajiem azartspēļu un izložu nodokļiem un nodevām ieskaitīti 36,503 miljoni eiro, kas ir par 6,9 % vairāk nekā plānots un par 8,7 miljoniem eiro vairāk nekā šajā pašā periodā pērn. Pārējie aprēķinātie nodokļi, ko nozares komersanti ieskaitījuši valsts budžetā, ir 34,557 miljoni eiro.

Inspekcijas amatpersonas izsniedz atļaujas preču un pakalpojumu loteriju organizēšanai un seko, lai loterijas tiktu organizētas caurskatāmi un godīgi. 2023. gada deviņos mēnešos izsniegtas 318 loteriju atļaujas, kopējais loterijās piedāvātais laimestu fonds ir 1,106 miljoni eiro, kas ir par 0,137 miljoniem eiro vairāk nekā iepriekšējā gada līdzīgā periodā. Iekasēta valsts nodeva 0,271 miljona eiro apmērā.

Inspekcija turpina arī nelegālo azartspēļu ierobežošanu, bloķējot nelicencētās vietnes un nosūtot datus par negodīgiem komersantiem kredītiestādēm un maksājumu iestādēm, lai nepieļautu norēķinu veikšanu par nelegālu pakalpojumu. Šī gada deviņos mēnešos sagatavots un nosūtīts 251 lēmums par nelegālo vietņu bloķēšanu, bet kopš 2014. gada kopumā bloķēti 3309 domēnu vārdi.

Nelegālo vietņu ierobežošanas pasākumu ietekmē samazinās nelegālā piedāvājuma īpatsvars kopējā interaktīvo azartspēļu apjomā. Pēc Lielbritānijas pētījumu aģentūras H2Gambling Capital 2023. gada 3. augusta datiem, prognozēts, ka 2023. gada beigās Latvijas kopējā interaktīvo azartspēļu piedāvājumā nelegālā daļa varētu veidot 19 %, un kopš 2021. gada redzams samazinājums par 3 % punktiem.

Inspekcijā joprojām ir pieejamas valsts apmaksātas psihologa konsultācijas – gan klātienes, gan attālinātās konsultācijas personām ar azartspēļu atkarības pazīmēm un riskiem, gan arī psihologs sniedz informāciju par iespējām iekļauties Pašatteikušos personu reģistrā. 2023. gada deviņos mēnešos Inspekcijas psiholoģe sniegusi 681 klātienes un 177 attālinātās konsultācijas, kā arī daudzas telefona konsultācijas par reģistra darbību. Papildus tam psiholoģe piedalās arī semināros un sniedz padomus sociālajiem darbiniekiem, policijas un ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem, dažādu mācību iestāžu skolēniem, pedagogiem un skolēnu vecākiem, kā atpazīt un izvairīties no azartspēļu atkarības rašanās riskiem. Šāda veida lekcijas ir ļoti pieprasītas un sabiedrībā nepieciešamas.

Pašatteikušos personu reģistrā šī gada 30. oktobrī bija iekļautas 54 865 unikālās personas, šobrīd aktuāla aizlieguma statusā ir 30 609 personas.

Jāņem vērā, ka 2022. gada janvārī un februārī azartspēļu vietas bija slēgtas Covid-19 ierobežojumu dēļ, tādēļ salīdzinājums nav pilnībā objektīvs.

Plašāka informācija un pēc kapitālsabiedrību operatīvajiem datiem sagatavotais azartspēļu tirgus 2023. gada 3. ceturkšņa pārskats pieejams šeit.

 

Par Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju

Inspekcija ir Finanšu ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras uzdevums ir realizēt valsts politiku azartspēļu un izložu organizēšanā un nodrošināt izložu un azartspēļu organizēšanas likumību sabiedrības interešu un personu tiesību aizsardzībai. Plašāka informācija: https://www.iaui.gov.lv.

 

Papildu informācija:
Signe Birne
Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas priekšniece
Tālr. 67504954
E-pasts: Signe.Birne@iaui.gov.lv

 

Mediju jautājumiem: prese@iaui.gov.lv