Jaunumi

Atbilstoši Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma 7.2 pantam, lai aizsargātu bērna tiesības un veicinātu vecāku pienākuma pildīšanu – uzturlīdzekļu maksāšanu –, parādniekam ir aizliegts spēlēt azartspēles, interaktīvās azartspēles, kā arī piedalīties interaktīvajās izlozēs. Azartspēļu organizētājam ir pienākums nodrošināt, lai parādnieks neatrastos azartspēļu organizēšanas vietā un parādniekam tiktu liegta piekļuve interaktīvo azartspēļu tīmekļvietnei.

Informāciju par personas esamību uzturlīdzekļu garantiju fonda parādnieka statusā un aktuālo parāda apmēru, var iegūt izmantojot portālā Latvija.lv izvietoto elektronisko pakalpojumu – Informācija par uzturlīdzekļu parādu.

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas kontakti.

Informējam, lai persona varētu noskaidrot, kādēļ viņai tiek liegts piedalīties azartspēlēs vai interaktīvajās izlozēs, tai ir jāapmeklē Pašatteikušos personu reģistra lapa , kurā jāautentificējas ar Latvija.lv piedāvātajiem rīkiem.