Jaunumi

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija informē, ka Saeima 2020.gada 5.jūnijā pieņēma likumprojektu "Covid-19 izplatības radītā valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas likums". Likums stājas spēkā 2020.gada 10.jūnijā. Tādējādi ar šī likuma stāšanos spēkā, spēku zaudē 2020. gada 21. marta likums "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību", pamatojoties uz kura spēkā esamības laiku tika apturēta azartspēļu organizēšanas licenču darbībā Latvijas Republikā.