Informācija presei

Lai aizsargātu sabiedrības intereses un fizisko personu tiesības atturēties no pārmērīgas tieksmes uz azartspēļu un interaktīvo azartspēļu spēlēšanu vai piedalīšanos interaktīvajās izlozēs, Latvijā kopš 2020. gada Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārziņā darbojas visaptverošs Pašatteikušos personu reģistrs – rīks, kas pasargā no azartspēļu atkarības riska. Latvija ir viena no 16 Eiropas Savienības valstīm, kur pieejams šāds atbalsta mehānisms.

Lai informētu sabiedrību par šī reģistra darbības rezultātiem un iespējām, kā arī par iespējām saņemt citu atbalstu, t.sk., psiholoģisko, personām, kurām azartspēļu pārlieka spēlēšana rada problēmas, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija rīkoja preses konferenci "Pašatteikušos personu reģistra darbība un psiholoģiskā atbalsta iespējas azartspēļu spēlētājiem".