Informācija presei

Šobrīd vairāk nekā 16 200 Latvijas iedzīvotāju ir brīvprārīgi lieguši sev piekļuvi azartspēlēm un interaktīvajām izlozēm, reģistrējoties Pašatteikušos personu reģistrā. Divu gadu laikā kopš tā darbības sākuma reģistrā iekļautas 22 872 personas, no tām 6642 lieguma termiņš pašlaik ir beidzies. Vairums jeb 96% reģistrā iekļauto personu ir vīrieši, 61% no tiem – vecuma grupā no 20 līdz 36 gadiem.

2019. gadā publicētajā Veselības ministrijas pētījumā konstatēts, ka 79 000 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju ir nosliece uz azartspēļu atkarību, bet 16 000 šī problēma varētu būt smagākā pakāpē.

Lai aizsargātu sabiedrības intereses un fizisko personu tiesības atturēties no pārmērīgas tieksmes uz azartspēļu un interaktīvo azartspēļu spēlēšanu vai piedalīšanos interaktīvajās izlozēs, Latvijā kopš 2020. gada Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārziņā darbojas visaptverošs Pašatteikušos personu reģistrs – rīks, kas pasargā no azartspēļu atkarības riska. Latvija ir viena no 16 Eiropas Savienības valstīm, kur pieejams šāds atbalsta mehānisms.

Signe Birne, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas priekšniece: "Pašatteikušos personu reģistra mērķis ir aizsargāt sabiedrības intereses un fizisko personu tiesības atturēties no pārmērīgas tieksmes uz azartspēļu, tai skaitā interaktīvo azartspēļu, spēlēšanu vai piedalīšanos interaktīvajās izlozēs. Dalība reģistrā ir brīvprātīga, pēc personas lūguma un minimālais lieguma termiņš ir 12 mēneši. Divu gadu laikā kopš reģistra darbības uzsākšanas ir sasniegts nozīmīgs rezultāts – pēc pašu lūguma tajā iekļauta lielākā daļa azartspēļu riskam pakļauto personu. Tomēr ir jāņem vērā, ka tas ir pirmais solis atkarības ārstēšanā – pēc apstāšanās spēlētājam ir jāsaņem psiholoģiskais atbalsts un jāturpina darbs atkarības mazināšanai".

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā bez maksas tiek nodrošinātas sertificēta psihologa konsultācijas azartspēļu spēlētājiem, lai mazinātu risku, ka azartspēļu spēlēšana pāriet pārmērīgā tieksmē un var izraisīt atkarību. Individuālas un grupu konsultācijas pieejamas arī azartspēļu atkarīgo tuviniekiem. 2020. gadā sniegtas 304 sertificēta psihologa konsultācijas, kā arī nodrošinātas 249 konsultatīvas sarunas ar spēlētājiem, saņemot iesniegumu par iekļaušanos Pašatteikušos personu reģistrā, tāpat arī organizētas desmit atbalsta grupas spēlētājiem. Iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties Inspekcijas psihologa konsultācijām, zvanot pa tālruni 67504966 vai e-pastā: psihologs@iaui.gov.lv.

Tāpat azartspēļu atkarīgajiem un viņu tuviniekiem ir pieejams Krīžu un konsultāciju centra "Skalbes" atbalsta tālrunis 29323202, kas darbojas ar Latvijas Spēļu biznesa asociācijas (“Admirāļu klubs”, “ALFOR”, “FURORS”, “JOKER LTD”, “Olympic Casino Latvia”) atbalstu. Tā darbalaiks ir katru dienu no plkst. 12.00 līdz 20.00 un tuvākā pusgada laikā papildus divas reizes mēnesī būs pieejamas speciālistu – narkologu, psihiatru un psihoterapeitu – konsultācijas.

Santa Laimiņa, biedrības "Skalbes" valdes locekle, atbalsta tālruņa azartspēļu atkarīgajiem un viņu tuviniekiem vadītāja uzsver: "Atbalsta tālruņa mērķi ir palīdzēt zvanītājiem atpazīt azartspēļu atkarības simptomātiku, informēt par pieejamajiem atbalsta mehānismiem, tostarp par Pašatteikušos personu reģistru un par nākamajiem soļiem cīņā ar azartspēļu atkarību. Ir būtiski, ka atbalstu saņem arī spēlētāju tuvinieki, tāpat arī viens no mūsu uzdevumiem ir sabiedrības izglītošanas un informēšanas darbs. Covid-19 pandēmijas laikā īpaši saasinās nelegālo tiešsaistes azartspēļu spēlēšanas problēma, pieaug ekrānlaiks un daļai spēlētāju arī būtiski pasliktinās finansiālais stāvoklis, kas liek meklēt risinājumu pēc iespējas ātrāk".

“Pašlaik no valsts puses nav atbalsta finansējuma azartspēļu atkarības ārstēšanai, lai gan komersanti ik gadu nodokļos samaksā vairākus desmitus miljonus eiro, tāpēc esam gandarīti, ka papildus Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas sniegtajam psiholoģiskajam atbalstam varam kā nozare atbalstīt krīzes centra “Skalbes” konsultatīvo tālruni. Kopā ar Pašatteikušos personu reģistru, šie rīki sniegs būtisku atbalstu klientiem ar atkarības pazīmēm,” norāda Latvijas Spēļu biznesa asociācijas prezidents Arnis Vērzemnieks.

Savukārt Latvijas interaktīvo azartspēļu biedrība (LIAB) kopš pērnā gada regulāri rīko sociālās kampaņas, informējot iedzīvotājus par pašattiekušos personu reģistra iespējām. Līdz šim kampaņu materiāli jau ir sasnieguši vairāk nekā 1 000 000 cilvēku. Nākamo kampaņu LIAB plāno nākamā gada janvārī. 

Plašāka informācija par azartspēļu atkarīgajiem un viņu tuviniekiem pieejamo atbalstu, ko pēc savas iniciatīvas nodrošina azartspēļu organizatori lasāms arī Latvijas Spēļu biznesa asociācijas un Latvijas interaktīvo azartspēļu biedrības tīmekļvietnēs.

 

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija ir Finanšu ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras uzdevums ir realizēt valsts politiku azartspēļu un izložu organizēšanā un nodrošināt izložu un azartspēļu organizēšanas likumību sabiedrības interešu un personu tiesību aizsardzībai. Plašāka informācija: https://www.iaui.gov.lv.

* Dati par Pašatteikušos personu reģistrui: Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, 01.11.2021.

 

Papildu informācija:
Agnese Ruberte
Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas
komunikācijas konsultante
Tālr. 29337759
E-pasts: prese@iaui.gov.lv